Søknad om midler fra ISS til studentsosiale tiltak

Programutvalgene ved ISS, Samfunnsgeografen, Socius og alumniforeninger kan hvert semester søke om midler for påfølgende semester.

ISS budsjetterer hvert år med midler som skal støtte opp under studentdrevne tiltak, og beløpet ses i sammenheng med instituttets økonomi for øvrig.

Fordeling av midler følger antall studieplasser i programmets opptaksramme.

Studentdrevne tiltak

  • Fagarrangementer (debatter, gjesteforelesere)
  • Besøk til institusjoner
  • Div sosiale arrangementer
  • Studietur

Hvordan søke?

Søknad sendes studiekonsulent for programmet, og det vil spørres etter budsjett. Søknad behandles kun dersom det foreligger tilfredsstillende regnskap fra forrige semester.

Hovedregel er at programutvalgets aktiviteter skal være åpne for alle studentene på programmet eller hele kull.

NB: Pengene skal ikke brukes på alkohol, unntak er vinflaske som innledergave.

Øvrig informasjon

Ta kontakt med din studiekonsulent for å høre hvilket beløp programmet har til rådighet for inneværende studieår.

Særskilt ordning for alumniforeninger, Samfunnsgeografen og Socius - ta kontakt med studiekonsulent for mer informasjon.

PU/tidsskrifter/alumniforeninger skal ikke akkumulere midler. Brukes ikke midler opp et semester, vil beløp for neste semester reduseres tilsvarende.

Publisert 20. mars 2013 10:49 - Sist endret 12. juni 2018 13:14