Utvikling og politikk

Utviklingsstudier er en samlebetegnelse for fagområder der det meste av forskningen er rettet mot det globale Sør.

Utviklingsstudier har lenge hatt en framtredende posisjon blant samfunnsgeografer ved ISS. Studiene omfatter forskning på økonomisk og sosial utvikling, inkludert studier av internasjonale verdikjeder og produksjonsnettverk, teknologiske endringer, sosial ulikhet og fattigdom, og endringer i arbeidsliv og arbeiderorganisering.

Studieområdet inkluderer også forskning på styresett, politisk deltagelse og representasjon, sivilsamfunn, og overganger til demokrati og fred. Miljø og utvikling, spesielt knyttet til klimaendringer, og strategier for bærekraftig utvikling er også sentralt innenfor samfunnsgeografisk utviklingsforskning ved ISS.

Forskningstema og forskere

Forskningsprosjekter

Publisert 25. mars 2013 13:23 - Sist endret 13. sep. 2018 11:12