Vi forsker på: Regional innovasjon

Innen feltet regional innovasjon er en særlig opptatt av å se på koblinger mellom aktører i regionale innovasjonssystem i en territoriell kontekst, for eksempel et fylke eller en arbeidsmarkedsregion.

Det skilles mellom to typer av aktører i et regionalt innovasjonssystem;

  • kunnnskapsgenererende aktører
  • kunnskapsbrukende aktører.

Bedrifter kategoriseres som kunnskapsbrukende, mens høyskoler, institutter, konsulentmiljøer og lignende regnes som kunnskapsgenererende.

Hordaland Oppfinnerpris 2010Oppfinnarprisen for Hordaland vert delt ut for å stimulera til auka kreativitet, innovasjon og verdiskaping i fylket. Illustrasjon: Hordaland Fylkeskommune.

Et sentralt spørsmål i regional innovasjon er hvordan kompetanseoverføring og utviklingsarbeid foregår i skjæringsflaten mellom aktører.

Forskningens rolle studeres først og fremst innenfor rammene av nasjonale og sektorielle innovasjonssystemer. En type regionale innovasjonssystem er de mer grasrotpregede der ulike typer rådgivere og konsulenter jobber sammen med småbedrifter for å finne praktiske løsninger. Forskningen på regional innovasjon vil ofte berøre mulige næringsklynger i regionen.

 

Publisert 25. mars 2013 12:55 - Sist endret 10. juli 2017 12:21