English version of this page

Kulturell og politisk deltakelse

Studiet av kulturell deltakelse handler om hvordan mennesker konstruerer og fortolker virkeligheten og handler i kontakt med andre mennesker.

Som i andre deler av sosiologien, blir kultur sett i en bred samfunnsmessig sammenheng. Kultur kan legitimere rådende tilstander, den kan splitte og manipulere mennesker, eller den kan forene dem.

For kultursosiologer er kultur – mangfoldet av symboler, ideer og praksiser – et analytisk perspektiv mer enn et bestemt tema. Det innebærer at de som arbeider med kultur ved vårt institutt bindes sammen av forståelsesformer, ikke primært av felles forskningsområder. Likevel kan mening, identitet, makt og endring sies å være overgripende temaer.

Jamaica RastaCool Rasta Dude. Foto: Doug (Some Rights Reserved)

Forskningstema og forskere

Forskningsprosjekter

 

Publisert 25. mars 2013 12:47 - Sist endret 6. juli 2017 10:24