English version of this page

Klimatilpasning og transformasjon

Forskning på de samfunnsmessige sidene av klima- og miljøutfordringer er et sentralt forskningsområde ved ISS. Forskere i denne gruppen studerer hvordan individer, grupper og samfunn blir påvirket av og håndterer globale miljøproblemer.

Forskningen har spesielt fokus på sammenhengene mellom praktiske, politiske og personlige endringsprosesser. Gjennomgående nøkkelbegrep inkluderer sårbarhet, menneskelig sikkerhet, holdninger, klimatilpasning, systemendring og transformasjon.

Forskningen har som mål å fremskaffe kunnskap som bidrar til endringer i retning av mer rettferdige og bærekraftige samfunn. Samarbeid på tvers av ulike perspektiver og samfunnssektorer står sentralt i forskningen, både i Norge og internasjonalt.


Forskningstema og forskere

Forskningsprosjekter

Publisert 20. mars 2017 12:57 - Sist endret 14. mai 2018 12:58