English version of this page

Vi forsker på: Arbeidsliv

Studier av arbeid og organisasjon – begge nøkkelbegreper i sosiologisk analyse – har lange tradisjoner ved instituttet. Hvordan organisasjoner dannes, styres og ledes har vært viktige forskningsspørsmål.

Internasjonalisering av økonomien, økt arbeidsmigrasjon og innføring av nye teknologier gjør at det stilles spørsmål ved tidligere modeller for arbeidsorganisering. I hvor stor grad utviklingen går i retning av mer fundamentale endringer – et ”postbyråkrati” eller ”det nye arbeidslivet” – er omdiskutert.

Hva som skjer med arbeidslivets institusjoner og aktører, forhandlingssystemer og strategier er andre viktige spørsmål. Kvinners integrasjon i arbeidslivet har satt søkelyset på spørsmål om likestilling og på balansen mellom arbeid og familie. Det er også økt oppmerksomhet knyttet til innvandreres situasjon, ikke minst hvilken rolle diskriminering spiller for deres muligheter på arbeidsmarkedet.

SamarbeidFoto: Frank Paul Silye (© All Rights Reserved)

 

Forskere og forskningsfelter

Forskningsprosjekter

Publisert 13. feb. 2015 08:21 - Sist endret 27. mars 2019 09:42