English version of this page

Bystudier og planlegging

Studier av byutvikling og planlegging har en sterk posisjon innenfor samfunnsgeografi ved ISS. Byforskningen fokuserer generelt på den sosiale, kulturelle, økonomiske og fysiske utviklingen i byer, samt de bakenforliggende årsakene.

Enkelte byforskere ved ISS er spesielt opptatt av den materielle byutviklingen, som arkitektur og byplanlegging, og de sosiale og kulturelle prosessene som ligger bak. Andre fokuserer primært på sosiale endringer i byer – spesielt ulikhet og gentrifisering – med tanke på å forklare disse endringene og diskutere de samfunnsmessige konsekvensene. De siste årene har det også kommet et sterkt fokus på overganger til smarte og grønne byer, inkludert spørsmål om mobilitet og transport i urbane områder.

Illustrasjonsfoto Sørenga i Oslo
Byutvikling i Sørenga, Oslo. Foto: Per Gunnar Røe (privat)
Bygninger i Singapore
Byutvikling i Singapore. Foto: Per Gunnar Røe (privat)

  Forskningstema og forskere

  Forskningsprosjekter

  • Shared mobility for innovative and inclusive green cities
  • Smart mobility suburbs (SMS)
  • Access, egress and transfer practices for designing multimodal connectivity
  • Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and dynamics
  • Inequality, social differentiation and mobility in the Oslo region
  • Mapping the geographies of smart urbanism
  • Shared mobility practices in Norwegian cities
  • Iconic architecture, flagship buildings, local knowledge and the uses of architecture
  • Aesthetics of zero tolerance policy: Psychogeographic and photographic explorations of graffiti and street art in Norway
  • Geopolitical faultline cities

  Publisert 1. okt. 2010 12:57 - Sist endret 27. feb. 2019 09:07