Agora 2016

Tema: Globalisering

Citation

Agora. Aschenhoug, Oslo. nr. 2-3, 2016.

Tema: Globalisering

 • Ola Innset, Nyliberalisme: filosofi eller politisk rasjonalitet?
 • Bent Sofus Tranøy, Finansialiseringens tidsalder Stein Sundstøl Eriksen: Slutten på demokratiet? Globalisering, nyliberalisme og demokratiets framtid
 • Lars Mjøset og Rune Skarstein, Kina gjennom to globaliseringsperioder
 • Kristen Nordhaug, Makten i det lange 20. århundret: Enhet eller flerhet?
 • Wolfgang Streeck, Den demokratiske kapitalismens kriser Saskia Sassen: Utstøting. Brutalitet og kompleksitet i den globale økonomien Susan Buck-Morss: Demokratiet - et ufullendt prosjekt

Bokanmeldelser om globalisering

 • Saskia Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, anmeldt av Randi Gressgård Laurence Cox og Alf Gunvald Nilsen,
 • We Make Our Own History. Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism, anmeldt av Sveinung Legard
 • Peter Sloterdijk, In the World Interior of Capital, anmeldt av Anders Dunker David Harvey, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, anmeldt av Ståle Holgersen
 • Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay, anmeldt av Dag Einar
 • Thorsen Anwar Shaikh, Capitalism. Competition, Conflict, Crises, anmeldt av Ingrid Harvold Kvangraven
 • Arne Johan Vetlesen, The Denial of Nature. Environmental Philosophy in the Era of Global Capitalism, anmeldt av Tomas Stølen
 • Sam Gindin og Leo Panitch, The Making of Global Capitalism. The Political Economy of American Empire, anmeldt av Isak Lekve

Bokessay

 • Arne Johan Vetlesen, Brodden som forsvant (om Michael J. Thompson, The Domestication of Critical Theory)

Bokanmeldelser

 • Kjartan Fløgstad, Etter i saumane. Kultur og politikk i arbeidarklassens hundreår, anmeldt av Kristian Lødemel Sandberg
 • Richard Jenkyns, Classical Literature, anmeldt av Øivind Andersen
 • David Gartman, Culture, Class, and Critical Theory. Between Bourdieu and the Frankfurt School, anmeldt av Mats Lillehagen
 • Ta-Nehisi Coates, Mellom verden og meg, anmeldt av Sindre Bangstad

Finn Agora ved Universitetsbiblioteket.

Publisert 20. des. 2016 10:07 - Sist endret 24. mars 2020 14:37