Rapportserien ved sosiologi

Alle rapportene kan fås ved henvendelse til Akademika -
Reports can be ordered from Akademika, The University of Oslo bookshop

2004 |2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989

2004

 • Håvard Helland: Sosial ulikhet blant sosial- og siviløkonomer, nr. 1:2004
 • 2003

 • Pål Veiden: Aspekter av sosial ulikhet. En historisk-sosiologisk sammenligning av Østerrike og Norge, nr. 5:2003
 • Wærdahl, Randi: Learning by consuming. Consumer culture as a condition for socialization and every day life at the age of 12, nr. 4:2003
 • Sæter, Oddrun: Stedsblikk, stedsfortellinger og stedsstrider. En sosiologisk analyse av tre kasus, nr. 3:2003
 • Lilleaas, Ulla-Britt: Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne, nr. 2:2003
 • 2002

 • Nielsen, Roy A.: Kjønn, alder og prestasjoner. Om karakterforskjeller i høyere utdanning, nr. 4:2002
 • Otnes, Per: Society and Economy, Models of Social Man, nr. 3:2002
 • Gezelius, Stig: Legitimacy, Compliance, Survival. Natural Resource Harvesters and the State, nr. 1:2002
 • 2001

 • Magnusen, Godal og Leira: Hvem skal passe barna? Kontantstøtte, barnetilsyn og foreldres lønnsarbeid, nr.1 2001

  2000

 • Viljugrein, Tone: Åtte ledere om det å være trøtt og sliten, nr. 5:2000
 • Groven, Gøril: "Trøtthetens tall" En kvantitativ analyse av trøtthet. En studie fra "Trøtthetsprosjektet", nr. 4:2000
 • Groven, Gøril: "Trøtthetens statistikk" En studie fra "Trøtthetsprosjektet", nr. 3:2000
 • Nielsen, R.A.; Fekjær, S.N.; Aagnes, B.; Helland, H: Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo, nr. 2:2000
 • Fekjær, S.N.; Nielsen, R.A.; Aagnes, B.: Utdannet og dannet - og så? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo, nr. 1:2000

  1999

  1998

 •  Cecilie Kristiansen: Verdenssystemer, sivilisasjonsteori og klimapolitikk, nr. 1:98

  1997

 •  Arne Mastekaasa: Kjønn og yrkeskarriere. Resultater fra tre private og statlige virksomheter, nr. 10:97
 • Tore Lindbekk: Evaluering av det norske forskningsregime, nr. 9:97
 • Tore Lindbekk: Utdanningsreform 1950 - 1970 Hensikter og virkninger, nr. 8:97
 •  Katrine Fangen:  Rasisme i plural form- Paradigmer og begreper om rasisme, nr. 7:97
 • Erling Albrechtsen: Kommenterte besvarelser til grunnfagseksamen i sosiologi, nr. 6:97
 • Per Bakke: Fra varesamfunn til informasjonssamfunn, nr. 5:1997
 • Karl Henrik Sivesind: The indispensable role of culture, nr. 4:1997
 • Erling H. Albrechtsen: Sensorveiledning til eksamen sosiologi grunnfag høst 1994 vår 1997, nr. 3:1997, (Ikke til salgs).
 • Arnlaug Leira: Velferdsstat og sosialpolitikk - studenters perspektiver, nr. 2:1997
 • Katrine Fangen: Separate or Equal?, nr.  1:1997

  1996

 • Pierre Bourdieu: Physical Space, Social Space and Habitus,.Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1995, nr. 10:1996
 • Kristian Berg Harpviken: Political mobilization among the Hazara in Afghanistan: 1978-1992, nr. 9:1996
 • Arne Mastekaasa og Elisabeth Longva Kjønn og yrkeskarriere i kommunal virksomhet, nr. 8:1996

  1995

 • Trude Lappegård (red.): Studietur til Praha, mars 1995, nr. 4:1995, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Robert Dahl: From Authoritarianism to Democracy via Socioeconomic Development, nr. 3:1995, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Bjørkum, Krange, Lappegård, Nilsen og Skjersli (red.): Studietur til Paris, oktober 1994, nr. 2:1995, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Bergljot Baklien: Ungdommelig entusiasme møter skole-hverdagen. Totrinns rusmiddelundervisning - en evalueringsrapport, nr. 1:1995, UTSOLGT

  1994

 • Marte Feiring: Kampen om kontroll: En studie av offentlig eldreomsorg i omstilling, nr. 14:1994
 • SV-fakultetet ved Universitetet i Oslo 1963 - 1993. Jubileumsforelesninger, nr. 13:1994, UTSOLGT
 • Synnøve Skjersli og Astrid Kristin Moen Sund (red.): Med fortiden som utfordring: Studietur til Polen juni 1993, nr. 12:1994, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Olav Mjaatvedt: Habitus and Transport - A Toll Tale, nr. 11:1994, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Sigurd Skirbekk: Kultur og funksjonalitet: Del 1 - Teoretisk bakgrunn, nr. 10:1994
 • Børge Bakken: The Exemplary Society - Human Improvement, Social Control and the Dangers of Modernity in China, nr. 9:1994, UTSOLGT
 • Craig Calhoun: Social Theory in the Public Sphere, nr. 8:1994, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Elisabeth L´orange Fürst: Mat - et annet språk - En studie av kropp, kvinnelighet og rasjonalitet belyst med litte-rære eksempler, nr. 7:1994 , UTSOLGT (utkommet hos Pax)
 • John H. Goldthorpe: Current Issues in Comparative Macrosociology, nr. 6:1994, TRYKKES OPP VED BEHOV
 • Rune Åkvik Nilsen: Multidimensjonalitet og ambivalens - Max Weber og det moderne, nr. 5:1994, NY UTG. mars 1995
 • Per Otnes: Can We Support Ourselves by Driving to Each Other?, nr. 4:1994, NYTT OPPL. mars 1995
 • Svein Hovde, Kjersti Kleven, Åsne Vigran: Den sunnmørske etikk og kapitalismens ånd, nr. 3:1994, UTSOLGT
 • Karl Henrik Sivesind: Fordism and beyond - A Review of Recent Theories, nr. 2:1994, UTSOLGT
 • Jan Henrik Bjørnstad: Fagbevegelsens tillitsalgte - krav til framtidig kompetanse, nr. 1:1994, UTSOLGT

  1993

 • Arne Mastekaasa: The Relationship between Marital Status and Subjective Well-Being, nr. 38:1993
 • Ragnvald Kalleberg (ed.): Sociology, Culture and Hermeneutics. Report from the National Conference in Sociology, Mortsund, Lofoten, 1992, nr. 37:1993
 • Olaf Svorstøl og Jens Petter Madsbu: Bedrede veiledningsrutiner. Økt gjennomstrømning, nr. 36:1993
 • Annick Prieur: Iscenesettelser av kjønn. Machomenn og transvestitter i Mexico by, nr. 35:1993, UTSOLGT (utkommet hos Pax)
 • Ivar Frønes: Blant likeverdige, nr. 34:1993
 • Knut Oftung: Menn og endring - en analyse av argumenter om mannsrollen og omsorgspraksis i den offentlige debatt, nr. 33:1993, Nytt opplag sept 97 - 40 eks
 • Sidsel Solbrække: Vi og kundene. Service produksjon og markedsorientering i en offentlig virsomhet, nr. 32:1993, UTSOLGT
 • Tove Thagaard: A Structural Approach to Qualitative Data Analysis, nr. 31:1993 , Nytt opplag sept 96 - 50 eks
 • Ragnvald Kalleberg: Skandinavisk ledelse og økonomisk kultur i internasjonal sammenheng, nr. 30:1993, UTSOLGT
 • Ragnvald Kalleberg: Implementing Work Environment Reform in Norway. The Interplay between Leadership, Labour and Law, nr. 29: 1993, UTSOLGT
 • Astrid Schackert-Vestre: Motivasjonsfaktorer og verdier i en norsk og en tysk produksjonsbedrift, nr. 28:1993, UTSOLGT
 • Mari Pettersvold Andreassen: Arbeidsledighet og nyetablering, nr. 27:1993, UTSOLGT

  1992

 • Christoper Bratt: Strategisk handling?, nr. 26:1992
 • Bente Bleskestad: Bruk av prosjekter i norsk arbeidsliv. Prosjektbegrepet i stillingsannonser 1970-1990, nr. 25:1992
 • Ragnvald Kalleberg: Konstruktiv samfunnsvitenskap. En fagteoretisk plassering av "aksjonsforskning", nr. 24:1992, NYTT OPPLAG 1994
 • Ragnvald Kalleberg: Noen nyere bidrag til organisasjons-forskningen, nr. 23:1992, UTSOLGT
 • Ragnvald Kalleberg: Economic Democracy in the Unfinished Project of Modernity, nr. 22:1992, UTSOLGT
 • Torbjørn Kalberg (oversetter): Gramsci i utvalg, nr. 21:1992
 • Olav Mjaatvedt: Vei og bom, nr. 20:1992
 • Ragnvald Kalleberg: A Constructive Turn in Sociology, nr. 19:1992, UTSOLGT
 • Sigurd Skirbekk: Folkelige fordommer, nr. 18:1992 , 2. utgave
 • Ivar Frønes: Veier til det moderne, nr. 17:1992
 • Lise Kjølsrød: Jordmor der mor bor, nr. 16:1992, UTSOLGT
 • Polen - Studietur april 1991, nr. 15:1992
 • Karl Henrik Sivesind: Prosjektfolk og basisfolk. Organisasjons-kulturer i en matriseorganisasjon, nr. 14: 1992
 • Marit Slagsvold: Nyetableringer og nettverk - den sosiale konstruksjon av teknologers økonomiske virkelighet, nr. 13:1992
 • Erik Grønseth: Quality of Life - Familie- og kjønnspolitikk, norsk sosiologis historie, nr. 12:1992

  1991

 • Erling H. Albrechtsen (red.): 40 år - ingen alder? Festskrift til ISO etter 40-års markeringen i 1990, nr. 11:1991
 • Gunnhild Hagestad (red.): Familiers alders- og generasjonsstruktur, nr. 10:1991, UTSOLGT
 • Ina Herrestad: Organisasjonskultur og omstilling, nr. 9:1991
 • Ivar Frønes: Generations and Life Course in Norway in the Twentieth Century, nr. 8:1991, UTSOLGT
 • Birkeland, Dingstad, Karlsen (red.): Tiden mellom to tider. Fra en studietur i Berlin, nr. 7:1991

  1990

 • Inger Furseth: The Civil Religion Debate - Some of its Premises and Foundations, nr. 6:1990
 • Pål Veiden: Det østerrikske forhandlingssamfunnet. Historie og organisasjon, nr. 5:1990
 • Marianne Nordli Hansen: Recent Theories of Class, nr. 4:1990, UTSOLGT
 • Sigurd Skirbekk: Folkelige fordommer - og forskningsbaserte funksjonsforklaringer, nr.3:1990, UTSOLGT

  1989

 • Tove Thagaard: Forskningsvilkår - En studie av forskeres arbeidssituasjon, nr. 2:1989
 • Børge Bakken: Kunnskap og Moral. Om utdanningsreformer i dagens Kina, nr. 1:1989
 • Publisert 23. sep. 2010 10:12