Kandidater 2003

Aasprang, Turid (2003): Seniorkompetanse - mellom verdsatt og passert? En studie av seniorarbeidstakeres kompetanse og verdsetting i arbeidslivet (Cand.polit.)

Bruun, Hilde (2003): (U)likhet og bistand: En studie av mikrokredittprosjekters utvidede konsekvenser i Bangladesh. (Cand.polit.)

Conradi, Kristin (2003): ...ung nok? - en kvalitativ undersøkelse om personalansvarliges holdninger til eldre arbeidssøkere (Cand.polit.)

Danielsen, Kirsten (2003): Likestilling når barn blir født? - en sammenligning av kvinner med og uten rett til lønnet fødselspermisjon, og kvinner som velger ulike permisjonsordninger (Cand.polit.)

Ebeltoft, Christian (2003): Oppdragelse i minoritetsfamilier. Kontinuitet, endring og generasjonsrelasjoner i tenåringsfasen (Cand.polit.)

Egeland, Camilla (2003): Evig din. Kvinnens opplevelse av parforholdets utvikling fra kjærlighet til mishandling (Cand.polit.)

Eide, Tormod (2003): "Vanskelig hverdag, givende arbeid" Hva påvirker holdningen til bruk av tvang og makt i den offentlig omsorg for psykisk utviklingshemmede? En analyse av arbeidshverdagen til 8 boledere på bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (Cand.polit.)

Fagernes, Håkon W. (2003): Mangler tittel (Cand.polit.)

Hegnes, Atle Wehn (2003): Fisk, ost, sau og sirkus - Komparative casestudier av tre tradisjonsmatfestivalers tvetydelighet (Cand.polit.)

Ingstad, Kari (2003): Mellomledere i kommunesektoren - hva kjennetegner deres rolle og hvordan reflekterer de over egen rolle (Cand.polit.)

Jørgensen, Anne Lise (2003): Vitenskapelig Uenighet? Om vitenskapssyn og holdninger til teknologi blant eksperter på genmodifisert mat (Cand.polit.)

Kongerud, Hege Yvonne (2003): "Drømmen om det alminnelige liv". En studie av fire ungdommer, dømt for kriminelle handlinger, og deres muligheter for å realisere sine egne fremtidsmål (Cand.polit.)

Kristiseter, Sissel (2003): Virkeliggjøring gjennom uvirkelighet. Avgrensning av et kulturelement som er kjønnspolitisk relevant (Cand.polit.)

Lande, Helga (2003): Det representative bedriftsdemokratiet 1981-2001 (Cand.polit.)

Langbakk, Erik Ingve (2003): "Skjerm" eller "skjerming"? Småbarnsforeldres holdninger og praksis til barns fjernsynsbruk (Cand.polit.)

Larsen, Camilla Jordheim (2003): ET NYTT SEKSUELT LANDSKAP? (Cand.polit.)

Lien, Lise (2003): Fleksibiliseringens tvetydigheter. En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering (Cand.polit.)

Mangset, Marte (2003): Selvreflekterende reformatorer versus retoriske virtuoser? (Cand.polit.)

Mikkelsen, Kristin (2003): "Seksuelt medborgerskap" i Europa. En analyse av forholdet mellom europeisk og nasjonal politikkutforming. Homofiles rettigheter i et menneskerettighetsperspektiv. (Cand.polit.)

Moskvil, Turid (2003): PANISK NYTELSE? Sol og soling i et diskursteoretisk perspektiv (Cand.polit.)

Nordberg, Kari Hernæs (2003): Om nytelse og nytte. Seksualitet i Populært tidsskrift for seksuell oplysning. (Cand.polit.)

Olsen, Tor Erik (2003): Opprykk og kjønn - en analyse av opprykk blant funksjonærer i industrisektoren fra 1980 til 1997 (Cand.polit.)

Olsen, Kjersti (2003): Til barnets fordel? Tidsfrister og fylkesnemdsbehandling i barnevernet (Cand.polit.)

Opheim, Sandra (2003): Familievaldens tredje part (Cand.polit.)

Ormhaug, Christin Mørup (2003): Democracy, Human Rights, and Small Arms Demand in Latin America (Cand.polit.)

Ottersen, Ingunn Hegstad (2003): Nye historier om intimitet. En sosiologisk studie av reportasjer om seksualitet og kjærlighet i magasinet Det Nye i 1991 og 2001. (Cand.polit.)

Rørlien, Randi (2003): EIN MINORITET I MINORITETEN - ein kvalitativ studie av homofile innvandrarar med muslimsk bakgrunn sin tilpassing i det norske samfunn. (Cand.polit.) (finnes i fulltekst)

Rasmussen, Mai-Britt Ejlersen (2003): Omklædningens janushoved : et studie af seksualitet knyttet til norske transvestitters kvinderoll og manderolle (Cand.polit.)

Rekve, Liz (2003): Bare store ord? Fra fattigdomssolidaritet til demokratioptimisme - Paradigmeskiftet i norsk utviklingspolitikk (Cand.polit.)

Rugeldal, Caroline (2003): Identitetsbygging i EU - En analyse av EUs symbolstrategi (Cand.polit.)

Rygg, Kari Beate (2003): Nicaraguanske immigrantbarns møte med skolen i Costa Rica (Cand.polit.)

Sandberg, Sveinung (2003): The success of ATTAC Norway - An approach synthesising framing theory and discourse analysis (Cand.polit.)

Skjæggestad, Hilde (2003): Ti beretninger om abort; En kvalitativ studie av menns fortellinger om provoserte svangerskapsavbrudd. (Cand.polit.)

Stølan, Linn Kristin (2003): Å leve med naturen - lokal identitet i en global verden? (Cand.polit.)

Størset, Hanne (2003): "Tilfellet Tana" - Bygdesamfunn i møte med organisert prostitusjonstrafikk. (Cand.polit.)

Svenningsen, Mette (2003): På sporet av ulven. Evaluering av et informasjonsprosjekt om rovdyr i Stor-Elvdal kommune (Cand.polit.)

Telle, Øivind (2003): Miljøvern, en utfordring for miljøorganisasjonene eller industrien? - En studie av ulike interessers forhold til miljø og miljøvern - (Cand.polit.)

Thorkildsen, Are (2003): Coffeehouse Svartlamon - Fra kjøkkenbordsdiskusjon til deltakerdemokratisk pilotprosjekt. (Cand.polit.)

Urdal, Irja Mone (2003): Statoil som konstruksjon i debatten om privatisering - en diskursanalytisk tilnærming til debatten om privatisering av Statoil (Cand.polit.)

Volden, Ann-Mari (2003): Fra selskapsdame til gledespike? Om hvordan kvinnelige pleiere i et kvinnedominert yrke som eldreomsorg opplever forholdet mellom kjønn, omsorg, vold og seksualitet i hverdagen. Perspektiver fremover. (Cand.polit.)

Wisløff, Christian Fosen (2003): Ujevn rekruttering til hovedfagsstudier: En studie av rekruttering til hovedfagsstudier på Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. (Cand.polit.)