Kandidater 1997

Østberg, Tina (1997): Avvik og /eller kuturell minoritet? Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller. (Cand.polit.)

Agerup Kildal, Hanne Margrethe (1997): Familiens hverdagsliggjøring av teknologi - en studie av hvordan familier integrerer og bruker datamaskinen i sitt hverdagsliv (Cand.polit.)

Alford, Sandra Marie (1997): Døvhet og indre språk (Cand.polit.)

Aune, Kjærsti (1997): "Et byroms materielle, sosiale og symbolske mening". Youngstorget i en revitalisert prosess (Cand.polit)

Aurvoll, Anne (1997): Smerte som erfaring - utkast til en sosiologisk forståelse. (Cand. polit.)

Bakken, Håvard Rønnevig (1997): Betalingspraksis i norske husholdninger. En studie av husholdningers håndtering av økonomiske forpliktelser. (Cand.polit.)

Basberg, Cecilie E. (1997): Omsorgens vilkår i et kvinnefengsel - en studie av fengelsbetjenters omsorgsarbeid (Cand.polit.)

Basma, Agnethe (1997): Ideologi og praksis. En sosiologisk undersøkelse av et barnehjem i Oslo. (Cand.polit.)

Berg, Dag Martin (1997): Kvalitetskriterier og kanondebatt. Bruk av kvalitetskriterier; et litteratursosiologisk innblikk i et litterært felt. (Cand.polit.)

Boateng, Kofi William (1997): Women in Development and the ISsue of Planned Intervention. The Case of the Pamscad Programme in Ghana. (Cand.sociol.)

Bråten, Mona (1997): "Når kompetanse skal belønnes" en undersøkelse av ulike virkninger av et kompetansebasert lønningssystem i en industribedrift. (Cand.polit.)

Brandstad, Are (1997): Rock og statlige støtteordninger - en tilnærming til emnet "musikk og samfunn" (Cand.polit.)

Brattland, Marianne (1997): Kvinner, klær og identitet. Om voksne kvinners bruk av klær som kommunikasjonsÐ og identitetsskapende middel. (Cand.polit.)

Bye, Elin Kristin (1997): Skolen - stedet der alt kan forebygges? - En evaluering av alkoholforebyggende intervensjonstiltak i grunnskolen. (Cand. polit.)

Christiansen, Olaug Lise (1997): Mobiliseringens muligheter og begrensninger i sentrumskirken. En studie av sentrumskirken, en pinsemenighet på Strømmen. (Cand.polit.)

Dahl, Turid Helene (1997): "De gode" og "de onde". En analyse av medias bruk av fiendebilder i innvandringsdebatten. (Cand.polit.)

Ekroll, Anne Cathrine (1997): Hvilket barn skal vi velge? En studie om normvalg ved fordeling av barnehageplasser. (Cand.polit.)

Eliassen, Stig og Pål Meland (1997): Nasjonal identitet i statsløse nasjoner. En sammenliknende studie av Skottland og Wales. (Cand.polit.)

Enersen, Toril (1997): Fra husmoderlige kvinner til travle jenter - en studie av kvinnebildet fremstilt i ukebladet KK i perioden 1946 - 1995 (Cand.polit.)

Fosu-Siaw, Patrick (1997): Folk beliefs, Illness and Healing practice: The case of Guinea worm disease in Rural Ghana (Cand.polit.)

Godal, Borghild (1997): Fedre i forandring? En sosiologisk analyse av familiepolitikk, fødselspermisjonsordninger og faderskapet. (Cand.polit.)

Granås, Brynhild (1997): En opplevelsesstudie av utviklingen av Hurtigrute-museet, Hurtigrutedagen og Hurtigrutens hus på Stokmarknes. (Cand.polit.)

Haugane, Kristin (1997): Organisasjonsstruktur, personalopplevelse og effektivitet (Cand.polit.)

Heimtun, Bente (1997): Norges image blant tyske turister. (Cand.polit.)

Helland, Håvard (1997): Etnisitet og skoletilpasning. En undersøkelse av norske, pakistanske og konfusianske osloungdommers skoleprestasjoner (Mag. art.)

Heradstveit, Katarina (1997): De berørtes taushet - en analyse av debatten om muslimsk skole (Cand.polit.)

Hoel, Per Ivar (1997): Internett som kulturelt symbol. Skjønnheten og udyret. (Cand.polit.)

Hougen, Hanne Cecilie (1997): Urbant hverdagsliv. En empirisk undersøkelse av sosiale fellesskap og urbane opplevelser (Cand.polit.)

Hovland, Geir (1997): Integrasjon av unge innvandrere og flyktninger i relasjon til arbeidsmarkedet. (Cand.polit.)

Jacobsen, Siw Ellen (1997): Sosionomer øst og vest i Oslo. Yrkesutøvelse i en innstrammingstid (Cand. sociol.)

Jacobsen, Ingunn S. (1997): Når hverdagslivet fylles med fremmedhet. Nasjon, kultur og identitet hos norskfødte innvandrerkvinner i Danmark og England. (Cand. polit.)

Kolbu, Anne (1997): ... og Gud skapte ikke kvinnen. Intervju med seks kvinnelige parfymerikunder om å skape kvinnelighet (Cand.sociol.)

Løvstad Sørensen, Ingunn (1997): "Hadde vi noen påvirkningsmulighet?" Omorganisering i Oslo og Akershus postregion. Konsekvenser - Deltakelse - Tilknytning. (Cand.polit.)

Loen, Lisbeth (1997): Identitet. Ungdoms identitetsutvikling i dagens samfunn. (Cand.polit.)

Lunde, Linn Heidi N. (1997): Reklamebarn er ikke som andre barn! En studie av barn i reklame og reklame til barn. (Cand.polit.)

Lunestad, Jorun (1997): Kunsten å vinne et valg. En studie av velgermobiliseringen til Ungarns Demokratiske Forum frem mot valget i 1990. (Cand.polit.)

Meland, Pål og Stig Eliassen (1997): Nasjonal identitet i statsløse nasjoner. En sammenliknende studie av Skottland og Wales. (Cand.polit.)

Myhre, Alvhild K. (1997): En komparativ studie av kvinner og ledelse (Cand.polit.)

Nordhus, Sigmund (1997): Omstilling og rettferdighet - en studie av opplevd lønnsrettferdighet i Televerket (Cand.polit.)

Norheim Larsen, Tori (1997): En kamp om anerkjennelse. Hjemmehjelpere og ergo- og fysioterapeuter belyst gjennom en organisasjons-utviklingsprosess. (Cand.polit.)

Nyberg, Anders (1997): Modernisering og Miljøbevegelse. En komparativ undersøkelse av miljøengasjement i Vest-Tyskland, Øst-Tyskland, Norge og Japan. (Cand.polit.)

Nyhuus, Astrid (1997): Arbeidslivets vandrere. En studie av vikarers opplevelse av egen arbeidssituasjon. (Cand.polit.)

Omland, Torun (1997): "Fanger i Guds hus - Faremo kan redde". En dokumentasjon og analyse av myndighetenes håndtering av kirkens praksis med kirkeasyl i perioden 1993-1996. (Cand.polit)

Opdahl, Ellen Marie (1997): "Sinte kvinner og stille menn" "Det norske" sett med andres øyne - modernitet, kjønn og nasjonal identitet (Cand.polit)

Opsvik, Tor (1997): Uformell økonomi og sysselsetting i Santiago de Chile (Cand.polit)

Ormstad, Ottar (1997): Trafikksikkerhetsforskningens teoretiske grunnlag: en ulykkessosiologisk studie (Cand.polit.)

Pettersen, Lars (1997): Hvorfor studere hverdagspraksiser? (Mag. art.)

Presttun, Toril (1997): Hva betyr bedret vegtilgjengelighet for næringslivet? Case: Kristiansund fastlandsforbindelse. (Cand.polit.)

Reichborn-Kjennerud, Kristin (1997): Gata er mitt galleri (Cand.polit.)

Roll-Hansen, Dag (1997): Arbeidstakeres livskvalitet - en studie av jobbtilfredshet og generelt velvære. (Cand.polit.)

Søyland, Kjersti (1997): Fra stasjonsby til handelssted. - En studie av sosiomateriell og stedsidentitet i Ski. (Cand.polit.)

Skjelbostad, Lasse (1997): Frivillighet og integrering. En studie av to frivillig organiserte integreringsprosjekter. (Cand.polit.)

Sky, Vibeke (1997): Fransk selvdefinering og dansk utdefinering. - om Holder og Mariannes plass i Europa. (Cand.polit.)

Snertingdal, Mette Irmgard (1997): "Hvor kommer du fra?" - En sosiologisk analyse av utenlandsadoptertes opplevelse av sitt utseende og sin bakgrunn. (Cand.polit.)

Starheim, Øyvind (1997): Å møte veggen. Ein analyse av utereklamen som tekst og materiell. (Cand.polit.)

Staven, Sissel (1997): Folketrygden: med vilje og viten. En analyse av hva man har trodd og hva man har vISSt om folketrygdens økonomiske framtid. (Cand.polit.)

Svenssen, Bente (1997): Akademikeres møte med Arbeidsformidlingskontoret. En kvalitativ studie av arbeidsledige akademikere i Vestfold fylke, høsten 1996. (Cand.polit.)

Syrstad, Sven-Erik (1997): Klar, ferdig - og så? En kvalitativ studie av ungdom, idrett og selv-identitet (Cand.polit.)

Vefferstad, Ole-Kristian (1997): Arbeidsmilj og vernearbeid. En studie av arbeidsmiljøpolitikken i kjemisk industri. (Cand.polit.)

Velde, Håkon K. (1997): Fellesprosjektet som implementeringsprosess. En case-studie av implementeringen av Fellesprosjektet - et samarbedidsprosjekt i regi av LO, NHO, Arbeidsmarkedsetaten og Aust-Agder fylkeskommune. (Cand.polit.)

Venold, Mette Bjørn (1997): "På lik linje?" En studie av kvinner og menns karrieremuligheter i IBM. (Cand.polit.)

Vold, Borgny (1997): Fra lydighet til selvstendighet. En sosiologisk analyse av endringer i behandlingsideologi og behandlingspraksis ved diabetes mellitus. (Cand.polit.)

Waitz, Kristian (1997): Ski storsenter - prosessen. (Cand.polit.)

Wilsgård, Sissel (1997): Samordning i administrative rutiner i NSB. Ansvarsrutiner og samordning av dokumenthåndtering på tvers av organisasjonen (Cand.polit.)

Winnæss, Pål (1997): Relasjonisme eller pessimisme? En studie av spenningen mellom relasjonisme og pessimisme i Georg Simmels forfatterskap. (Mag.art.)