Kandidater 1970-1979

Øistensen, Bård (1979): Tettstedsvekst og grendeavfolkning - en studie fra Tynset kommune (Cand.sociol)

Aagedal, Olaf (1973): Forkynninga i samfunnet - Samfunnet i forkynninga (Mag.art)

Aamodt, Per og Gerd Vollset (1972): Distriktshøyskoler og samfunnsutvikling Distriktspolitikk eller rasjonaliseringa av høyere utdanning? En undersøkelse av distriktshøyskolene i de to første åra av prøveperioden 1969-71 (Cand.sociol)

Aarsnes, Severin George (1978): Kriminaljournalistikken og de presse-etiske reglene (Cand.sociol.)

Aga, Synnøve (1975): Kvinnene sin arbeidssituasjon på ein einsidig industristad, Årdal i Sogn (Cand.sociol.)

Albrechtsen, Erling (1971): Advokatene i norsk rettsorden (Mag.art)

Album, Dag (1972): Målsetting, teknologi og organisasjonsprestisje En sosiologisk analyse av et psykiatrisk sykehus (Cand.sociol)

Aliyu, Karimu (1979): Power and Underdevelopment Political Relationship between a Developed Nation and an Underdeveloped Nation The Case of Nigeria and Britain (Cand.sociol)

Allern, Sigurd (1974): Klasse og sykelighet (Mag.art.)

Amundsen, Lars (1974): Vernehjemmet - Redning eller håpløshet for hjemløse? (Cand.sociol)

Andersen, Arne S. (1972): Lokalt lederskap under endring: Lederskap og sosial struktur i to Meru-landsbyer (Mag.art)

Andresen, Bjørn og I. J. Sundby (1974): Miljøundersøkelser i Grønland (Cand.sociol)

Andvig, Helle (1972): Arbeid og helse på Årdal verk En undersøkelse av foholdet mellom arbeidsplassenes krav og de yrkesaktives helsetilstand (Cand.sociol)

Arntzen, Eystein (1970): Mo i Rana - en kulturundersøkelse (Mag.art)

Assum, Terje (1970): Om utnytting av service-tiltak som tilbys forbrukerne (Mag.art)

Augedal, Egil (1970): Eksponering for massemedia blant Oslo-folk (Mag.art)

Baadshaug, Maren Brit og Frida Eeg-Henriksen (1976): Kvinner: utdanning, yrkesarbeid og likestilling (Mag.art)

Baadshaug, Maren Brit og Fride Eeg Henriksen (1976): Kvinner, arbeidsmarked og yrkesvalg (Cand.sociol)

Bakke, Marit (1970): Utenrikstelegrammer fra NTB En analyse av nyhetskriterier (Cand.sociol.)

Benestad, Olav M. (1973): Reklamen i Norge (Cand.sociol)

Berg, Aase Marie (1970): Norsk filmproduksjon etter 1946 (Mag.art)

Berg, Jorunn (1975): Slagnes Frøyværingen i Trondheim En studie av situasjonen på tilflytterstedet før flyttere fra utkant (Cand.sociol.)

Berge, Åse (1977): Teknologi- utvikling og kunnskapsorganisering (Mag.art.)

Bermann, Ivar (1970): Gnist, - en yrkessosiologisk studie av en arbeidsrolle i et isolert sosialt system (Mag.art)

Billing, Greta (1976): Kulturpolitikk og samfunnforandring (Cand.sociol)

Binder, Terje (1971): Stoffmisbruk, ideologi og behandling (Cand.sociol.)

Bjaaland, Torstein (1979): Arbeiderbevegelse og bedriftsdemokratisering En foretakssosiologisk analyse av arbeiderbevegelsens strategier i det senkapitalistiske Norge (Cand.sociol)

Boman, Arild (1970): Scientifisering av sosiale system Forarbeid til en sosiologisk modell (Mag.art)

Borgen, Marianne (1978): Fra fattighus til trygdebolig (Cand.sociol.)

Brandt, Ellen-Carina (1978): Kvinner i butikk En sosiologisk undersøkelse av ekspeditriseyrket (Cand.sociol.)

Brofoss, Inger Marie (1972): Roverud En sosiologisk analyse av endringsprosessene i et lokalsamfunn (Cand.sociol)

Bysveen, Tor (1971): Persontransport (Mag.art)

Christoffersen, Anne (1974): Mobilitet og turn-over i handelsflåten (Cand.sociol)

Dalane, Kari (1974): Fra fiskevær til turistattraksjon (Cand.sociol)

Eeg-Henriksen, Frida og Maren Brit Baadshaug (1976): Kvinner: utdanning, yrkesarbeid og likestilling (Mag.art)

Eie, Tor (1978): Sosiale konflikter innen styret for den frivillige organisasjonen Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) for psykiatriske klienter og deres venner (Cand.sociol.)

Elden, Tor (1974): Service- og grendemiljø En sosiologisk undersøkelse av service- og miljøforhold i utkantgrender (Mag.art.)

Ellingsæther, Anne Lise (1976): Kvinner og arbeid Vilkår og hinder (Cand.sociol)

Elvestad, Anne-Brit og Marit Lauvlie (1979): På venteliste til aldersinstitusjon En undersøkelse av søkere til aldersinstitusjoner i Oslo og Hedemark (Cand.sociol)

Engaas, Bjørn (1979): Solidarisk lønnspolitikk (Mag.art.)

Engelstad, Fredrik (1974): Verdi og vekst (Mag.art.)

Engelstad, Harald og Inger-M. Skogseid (1975): Byfornyelsesproblemer i Oslo (Cand.sociol.)

Eriksen, John (1971): Husholdning og økonomi (Mag.art)

Færden, Ingrid og Per Kristoffersen (1979): Om tre-delt arbeidsmarked (Cand.sociol)

Finstad, Liv Reidun (1979): Om å sitte i varetekt En undersøkelse bygget på intervju med 51 varetektfanger i Oslo (Cand.sociol)

Fjeldstad, Dag T. (1973): Sluttspill - en sosiologisk fortolkning (Cand.sociol)

Fjellvang, Tormod (1979): Militærisering og utvikling i Bangladesh (Mag.art.)

Flaatten, Even (1973): Ungdommens aktiviteter og preferanser (Cand.sociol)

Flaatten, Ellen S. (1976): Kvinners psykiske helse En undersøkelse av sivilstandsgrupper i Oslo (Cand.sociol)

Foss, Olaf (1975): Flytting og levekår En studie av noen endringer i levekår ved arbeids- og bostedsskifte (Cand.sociol.)

Fossåskaret, Erik (1974): Lærarar og studentar hand i hand (Cand.sociol)

Frønes, Ivar (1974): Ungdomskultur, generasjonsmotstand og sosialt arbeid (Mag.art.)

Galand, Aud. M. S. (1974): Mottakerapparatet for fremmedarbeidere i Oslo Migrasjon (Cand.sociol)

Gjerseth, Kjell (1972): Konflikt - kommunikasjon Om unge sosialklienter i stoffmiljøene" i Oslo sentrum og deres forhold til Ungdomskontorets uteseksjon (Cand.sociol)

Gjestland, Dag (1972): Årdal verk - statsbedrift i et utkantdistrikt (Mag.art)

Glefjell, Sidsel Muri (1979): Holdninger til likestilling i den norske befolkning En surveyundersøkelse (Cand.sociol)

Grønningen, Else (1972): Sosial omsorg i Oslo En undersøkelse av søkere til frivillige organisasjoner (Cand.sociol)

Grenness, Brit Ragnhild (1978): Verdien av husmorens arbeid - for kjærlighet eller penger? (Cand.sociol.)

Groth, Lars (1977): Personell-turnover i en industribedrift (Mag.art.)

Grue, Lars (1978): Arbeidsdelingen i familien (Mag.art.)

Gudjunsson, Harald (1973): Hotel Gjennomtrekk (Mag.art)

Gulbrandsen, Ulla (1975): Fra fiskevær til turistattraksjon (Cand.sociol.)

Høst, Sigurd (1970): Publikums bruk av radio og fjernsyn (Mag.art)

Halvorsen, Bergliot B. (1971): Psykologiprofesjonen og dens omgivelser (Cand.sociol.)

Halvorsen, Knut (1974): Utkantungdom i en flytteprosess (Cand.sociol)

Hammer, Torill og Ole Kristian Hjemdal (1975): En institusjonsanalyse av Statens forvernsenter (Cand.sociol.)

Hanisch, Ted (1973): Om Sigøynerspørsmålet (Mag.art)

Hansen, Arvid (1972): Samfunnsvitenskap og sosial kontroll (Mag.art)

Hansen, Hans Petter (1979): Hjertebarna blir skolebarn (Cand.sociol)

Hansen, Helge Sigurd (1979): Sosiale nettverk som motivasjon for politisk engasjement Et eksempel fra Tynset tettsted (Cand.sociol)

Hardersen, Ellen og Jørn Nordheim (1975): Fysisk aggresjon hos skoleelever En studie av aktiviteter i 6 ulike skolegårder (Cand.sociol.)

Haugen, Rolf (1974): Videregående integrert enhetsskole (Mag.art.)

Hauglin, Otto (1970): Religiøs tro og atferd i Nærby (Mag.art)

Haukaa, Runa (1973): Lik rett til utdanning (Cand.sociol)

Haukeland, Jan Vidar (1979): Ung i Fjelldal En undersøkelse av sosial differensiering blant yngre tenåringer i et jordbruksamfunn (Mag.art.)

Hegna, Odd (1976): Økonomiske kår og helse (Cand.sociol)

Hennestad, Bjørn W. og Sørby, T. Ola (1977): EDB-basert informasjonsteknologi og mulighetene for utvikling av et bedriftsdemokrati (Cand.sociol.)

Henriksen, Hildur Ve (1975): Klasseforskjeller i sosialisering og reproduksjon av arbeidskraften (Mag.art)

Henriksen, Fride Eeg og Maren Brit Baadshaug (1976): Kvinner, arbeidsmarked og yrkesvalg (Cand.sociol)

Hjort, Lisbeth (1971): Cannabisbruk blant studenter i Oslo 1969 (Cand.sociol.)

Hjorthol, Randi (1976): Byfornyelsesproblemer i Oslo (Cand.sociol)

Holthe, Bente Marie og Ingunn Stangeby (1978): Intraurban mobilitet En studie av hvem som flytter hvor innenfor Oslo Årsaker og konsekvenser (Cand.sociol.)

Hompland, Andreas (1976): To-kyrs industriarbeidarar i streik (Mag.art)

Houg, Tora (1973): Forbruk og levekår (Cand.sociol)

Hovden, Kjersti (1978): Enslige personer - hvem er de og hvordan bor de? (Cand.sociol.)

Hovland, Jan (1972): Industrien, staten og strukturproblemer (Cand.sociol)

Iversen, Gunvor (1971): Utdanningssøking og evneutnytting blant et årskull unge menn (Mag.art)

Jørgensen, Rune (1974): Sosial mobilisering og den katolske kirke i Argentina 66-71 (Mag.art.)

Jahren, Eivind (1973): Analyse av et nettverkspanel i EF-saken Generell systemteori/ kybernetiske modeller (Cand.sociol)

Johansen, Per Ole (1970): Løsgjengerne og de kommunale herberger i Oslo (Mag.art)

Johansen, Tom (1973): Underkuingens dialektikk (Mag.art)

Kalberg, Torbjørn (1970): Løsgjengerloven av 1900 og løsgjengerloven av i dag so sosial politikk (Cand.sociol.)

Kalleberg, Ragnvald (1971): Vitenskap og politikk (Mag.art)

Kalleberg, Anne (1974): Kvinnene og EF-kampen (Mag.art.)

Karlsten, Torodd (1976): Fritid og kultur i to drabantbyer i Oslo (Mag.art)

Kildal, Hanna (1976): Velferd og menneskeverd (Mag.art)

Kolbenstvedt, Marika (1975): Barn og bomiljø (flere hefter) (Mag.art)

Korbøl, Aud (1970): Kvinnen ombord En sosiologisk undersøkelse av kvinners liv og arbeid på skip i den norske handelsflåte (Mag.art)

Kristiansen, Jan Erik (1976): Skilsmisse i Norge (Mag.art)

Kristoffersen, Kåre (1973): Idrett og samfunn (Mag.art)

Kristoffersen, Lars B. (1976): Sosiale avvik, sykelighet og dødelighet i Norge (Cand.sociol)

Kristoffersen, Per og Ingrid Færden (1979): Om tre-delt arbeidsmarked (Cand.sociol)

Kvadsheim, Reidar (1970): The Network of Bilateral Diplomatic Relations (Diplomatic Network - Uncertainty and Dependence in the International System) (Mag.art)

Lande, Øystein (1970): Sosial posisjon, aktivitet, optimisme og utenrikspolitiske holdninger (Mag.art)

Lande, Trygve Asbjørn (1979): Noen språksosiologiske problemer (Cand.sociol)

Larsen, Terje Rød (1976): Det konstituelle menneske og studiet av offentlig politikk (Mag.art)

Larsen, Stein (1979): Noen trekk ved barnepsykiatriens utvikling i Norge (Cand.sociol)

Lauvlie, Marit og Anne-Brit Elvestad (1979): På venteliste til aldersinstitusjon En undersøkelse av søkere til aldersinstitusjoner i Oslo og Hedemark (Cand.sociol)

Lavik, Randi Kristin (1978): Holdning til handling Hvordan kvinner og menn orienterer seg til innkjøpsvirksomheten (Cand.sociol.)

Lesjø, Jon Helge (1979): Fra Gutenberg til Bloksberg? Om fagarbeid og yrkesutdanning i automasjonens tidsalder (Cand.sociol)

Lindgren, Bjørn (1972): Prindsen Analyse av en institusjon for hjemløse alkoholiker (Cand.sociol)

Lorentzen, Håkon (1977): Systembehov og aktørtilpasning (Mag.art.)

Lorentzen, Haavard (1978): To litteratursosiologiske tilnærmingsmåter - den positivistiske og den marxistiske (Cand.sociol.)

Lund, Jørgen F. (1973): Materialitet og handlingens formidlethet -Mot en kritisk handlingsteori (Mag.art)

Lundby, Knut (1975): Sekularisering i Norden (Mag.art)

Maal, Bodil (1979): Kapitalisering og sentralisering i fisket (Cand.sociol)

Mangseth, Per (1973): Like muligheter? Utdanningsplaner blant ungdom i Finnmark (Cand.sociol)

Masst, Anne Marie (1974): Fremmedgjøring eller deltakelse (Cand.sociol)

Mathisen, Kjell Olav (1976): Dagspresse og debattbøker En studie av pressens behandling av nye ideer (Mag.art)

Midré, Georges (1971): Eldres levevilkår i en norsk utkantkommune (Cand.sociol.)

Midttun, Atle (1979): Stoffbruk, behandling og konflikt (Mag.art.)

Mikkelsen, Aslaug (1979): Kvinner i overgangsalderen (Mag.art.)

Mjelde, Liv (1975): En interesseorganisasjon for yrkesskoleelever og lærlinger blir til (Cand.sociol.)

Mordal, Tove L. (1972): Enslige mødre og barna deres (Mag.art)

Moum, Torbjørn (1972): Social Status, Social Mobility and Psychopathology (Mag.art)

Næshagen, Ferdinand (1973): Kampen om bispeembetene i Gallia på 500-tallet (Mag.art)

Næss, Marianne (1979): Kriminalomsorg i frihet Idealer og realiteter (Mag.art.)

Nielsen, Nils Fredrik (1976): Dialektikk, materialitet og metode (Cand.sociol)

Nilsen, Else Britt (1971): Norske husholdninger og deres medlemmer (Mag.art)

Nisja, Randi (1978): Ei delstudie av ein omorganiseringsprosess av barne- og ungdomspsykiatrien: med hovedvekt på analyse av dei lokale kontaktutvalg i Oslo (Cand.sociol.)

Noack, Turid (1970): Selektiv skjermbildefotografering En studie av manglende oppslutning om et helsetiltak (Mag.art)

Nordeng, Olav H. A. (1973): Universitetet - forskning - samfunn En studie av Kjemisk inst (Cand.sociol)

Nordlie, Ole Edmund (1979): Marxismens politiske økonomi En allmenn samfunnsvitenskapelig teori? (Cand.sociol)

Nybøen, Harald (1976): Industriutvikling Om grunnlaget for strukturendringer i industrien (Cand.sociol)

Nypan, Terje (1979): Antroposofi og antroposofisk bevegelse (Cand.sociol)

Opsand, Ole Petter (1975): Prosess - intervensjon - effekt (Mag.art)

Otnes, Berit (1972): Søkningen til videregående skoler (Cand.sociol)

Pape, Arne (1974): Samfunnsstruktur og økonomiske forskjeller (fra en landsby i Nord-Tanzania) (Mag.art.)

Pettersen, Hans Erik (1973): En hypotesesøkende organisasjonsanalyse av ungdomsskolen (Cand.sociol)

Puntervold, Berit (1972): Bø Handikappede i velferdsstaten (Cand.sociol)

Røed Larsen, Sverre (1973): Militærnekting i Norge (Mag.art)

Randen, Olav (1972): Vassdragsutbygging og bygdesamfunnet (Mag.art)

Ravndal, Edle (1976): Den kvinnelige alkoholiker sett fra kjønnsrolleperspektiv (Cand.sociol)

Reinås, Knut (1979): Alkoholideologiene og deres forankring i virkeligheten (Mag.art.)

Risnes, Olav (1978): Fjernsynsprogrammer og barn i urbane bomiljøer: En analyse av fjernsyns-programmer for barn sett i relasjon til barnas oppvekstvilkår i urbane bomiljøer (Cand.sociol.)

Roggen, Ingar (1970): Bidrag til tidssosiologien (Mag.art)

Rolland, Arne (1978): Begrensninger og muligheter for sosial forandring Illustrert gjennom en analyse av Kofoedskolen i Oslo (Cand.sociol.)

Rosvoll, Berit (1970): Hvem leser ukeblad i Norge? Sosiale faktorer og ukebladslesing (Cand.sociol.)

Rud, Mona Georg (1970): Et ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i sosiologisk perspektiv (Mag.art)

Sæbønes, Anne-Marit (1979): Ung i institusjon En sosiologisk undersøkelse av en institusjon for funksjonshemmede barn og ungdom (Cand.sociol)

Salomon, Sissel (1974): Tenåringsekteskap (Cand.sociol)

Samuelsen, Tom (1973): Fangene på Kjønnerød (Cand.sociol)

Sandaker, Sølve (1979): Om arbeidsmarkedskurs - en studie i tre faser (Cand.sociol)

Schiefloe, Per Morten (1973): Engenerasjonssamfunnet (Mag.art)

Schult, Terje (1973): Sosialomsorg og sosialpolitikk i en liten kommune (Mag.art)

Sexvik, Trond (1975): Bolig- og miljøundersøkelsen i Kristiansund (Cand.sociol.)

Simensen, Kari (1979): Identifisering og identitet Farsbetydning i gutters utvikling (Mag.art.)

Simonsen, Gunnar (1973): Transportlovgivning (Mag.art)

Skarsgård, Torstein (1972): Sosialkontoret i drabantbyen (Cand.sociol)

Skaug, Liv Wenche (1978): Fysisk og sosial integrasjon - en komparativ analyse av eldres forhold til andre aldersgrupper i nye og gamle bydeler i Oslo (Cand.sociol.)

Skjønsberg, Else (1975): Kjønn og kaste (Mag.art)

Skjetne, Kjell-Torgeir (1976): Veien og bygda Et transporttiltaks plass i en sosial endringsprosess Noen konsekvenser og utviklingstendenser i Snøfjord, Finnmark (Cand.sociol)

Skogseid, Inger-M. og Harald Engelstad (1975): Byfornyelsesproblemer i Oslo (Cand.sociol.)

Skretting, Astrid (1972): Østre Toten Fra "modernæring" til arbeidskrafteksport (Cand.sociol)

Smedsrud, Harald (1975): Kraftutbygging og lokalsamfunn En behandling av noen sentrale problemstillinger belyst ved to eksempler (Cand.sociol.)

Solberg, Anne (1972): Industribedrift eller behandlingsenhet En sosiologisk studie av en industriell arbeidsterapiavdeling (Cand.sociol)

Solberg, Leif Kåre (1973): Sosialomsorg og sosialpolitikk i en liten kommune (Mag.art)

Solheim, Trygve (1973): Ressurser og boligforhold (Cand.sociol)

Støkken, Anne Marie (1976): Kvinner og lokalsamfunn (Mag.art)

Stangeby, Ingunn og Bente Marie Holthe (1978): Intraurban mobilitet En studie av hvem som flytter hvor innenfor Oslo Årsaker og konsekvenser (Cand.sociol.)

Stave, Gunnar (1974): Migrasjon av arbeidskraft Analyse av migrasjonsstraumen mellom Tyrkia og EF (Cand.sociol)

Strømnes, Magne (1973): Personleg deltaking (Mag.art)

Stryken, Arne Olav (1973): Juss-Buss (Cand.sociol)

Sundby, Inger Johanne og Bjørn Andresen (1974): Miljøundersøkelser i Grønland (Cand.sociol)

Svensson, Rune Jørgen (1978): Unge innflytteres arbeids- og boligsituasjon i Oslo (Cand.sociol.)

Tønnesen, Kåre (1975): Helse og sosialsenter, planlegging, ideologi og praksis (Cand.sociol.)

Tagseth, Bjørn (1970): Fritid En sosiologisk undersøkelse (Mag.art)

Tanggard, Per (1976): Jeg vet meg en søvn En analyse av dødens plass og dødsritualenes funksjoner i samfunnet (Cand.sociol)

Tauda, Ayako (1976): Mediation of Sex Roles: The Case of Norwegian Television How men and women are presented in Norwegian television (Cand.sociol)

Thommesen, Inge (1973): Familieplanlegging (Cand.sociol)

Thorkildsen, Fridtjov (1974): Politikk og metode i opinionsforskning (Cand.sociol)

Thorsen, Hanne (1972): Registrering av den samiske befolkning i Nord-Norge fra 1845-1970 (Mag.art)

Tornes, Kristin (1971): Human Resources and Socio-Economic Development The Case of Venezuela (Mag.art)

Tostensen, Arne (1976): Utdanning, statsmakt og klassedannelse (Mag.art)

Uberg, Per Gunnar (1978): Hvor sykt et samfunn? (Cand.sociol.)

Utseth, Sverre H. (1973): Boligproblemets utvikling i etterkrigstida (Cand.sociol)

Vaagbø, Ola Jakob (1978): Kredittbruk og kredittkostnader i norske husholdninger (Cand.sociol.)

Vaage, Odd F. (1976): Massemedium, mottakergruppe og samfunnsstruktur Et eksempel hentet fra sjøfolka mediatilbud (Cand.sociol)

Vangen, Tor (1979): Små industribedrifter i distriktene Kan kommunikasjonsproblemstillinger være til noen hjelp? (Cand.sociol)

Vik, Lars Jørgen (1975): Arbeid og avhengighet (Mag.art)

Vollset, Gerd og Per Aamodt (1972): Distriktshøyskoler og samfunnsutvikling Distriktspolitikk eller rasjonaliseringa av høyere utdanning? En undersøkelse av distriktshøyskolene i de to første åra av prøveperioden 1969-71 (Cand.sociol)

Wennesland, Jo (1973): Bygningsloven og boligproblemet Boligutviklinga i Norge (Cand.sociol)

Wigaard, Bjørg (1973): Fra modernering til arbeidskrafteksport Østre Toten (Cand.sociol)

Wiig, Margrethe (1975): Kommunesammenslutning - endring i kommunal administrasjon og politikk (Cand.sociol.)

Wirak, Anders (1976): Om menneskelige behov (Mag.art)

Ytreberg, Øyvin (1973): Utdanning som arbeid (Mag.art)