2004
Morten Tønnessen Human Rights Education. Does human rights knowledge lead to mobilization of women in rural Senegal?
  Inger Marie Silli Matvareutryggleik i Burkina Faso. Diskusjon av faktorar som verkar på matvareutryggleiken blant bondehushald i Dabiou.
  Kjetil Nordahl Bedrifters holdninger til miljøspørsmål – en studie av norske selskaper i Malaysia.
  Torunn Hjorthol Blindern-student – fellesskap og identitet til sted i kontekst av Oslo. En studie av Blindern-studenters opplevelse av sosiale dimensjoner ved studietilværelsen i Oslo.
  Randi Ledaal Gjertsen Flower power og etiske retningslinjer – en studie av blomstereksporten fra Kenya til Europa.
  Kristine von Hanno Oslos avfallsentreprenører, konkurransearena og offentlig avfallspolitikk.
  Yohan Shanmugaratnam A Glorified Tailor Shop. Pressures, Responses and Adaption in the Sri Lankan Garment Production Network. Hovedoppgave.
  Karin Sasaoka Nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og myndighetene i Kambodsja. Hovedoppgave
  Una Sjørbotten Offentlig såkornfinansiering av innovasjon i Osloregionen. Hovedoppgave.
  Unni Røinås Vingen Fattigdomsreduksjon i Uganda. En kritisk vurdering av neoliberalisme som fattigdomsreduserende strategi. Hovedoppgave.
  Helene Vedeld

Changing forms of co-operation between NGOs: Consequenses of the reorganisation of Save the Children Norway for capacity building with local partners. A study from Nepal. Hovedoppgave.

  Håvar Austgard Stiftelsen Kirkens Bymisjons relasjon til det offentlige. Økonomisk støtte og den frivillige sektorens evner i velferdssamfunnet, i teori og virkelighet. Hovedoppgave.
  Karianne Megard Grønli Bo i drabantby? Unge voksnes vurderinger av drabantbyer som bosted. Hovedoppgave.
  Heidi Bergsli The concrete is blossoming! A study of urban regeneration strategies and localresistance in Paris Rive Gauche. Hovedoppgave.
  Rishikesh Pandey Sweepers and Scavengers in Third World Cities. A study on Occupational Health Problems of Sweepers and Scavengers of Kathmandu, Nepal. Masteroppgave.
  Ovar Andreas Johansson Konsten att framställa foder til laxfisk. Om teknologisk innovation. Hovedoppgave.
  Tone Nymoen Norges rolle i Sikkerhetsrådet 2001-2002. Retorikk og virkelighet. Norsk utenrikspolitikk i praksis. En analyse av Norges håndtering av Etiopia-Eritrea-konflikten: Suksess i Rådet - suksess på bakken? Hovedoppgave.
  Kirsten Ulsrud Solenergi i utviklingsland. Hvilke faktorer hemmer og fremmer bruk av solenergi i India? Hovedoppgave.
  Anja Gjærum Årsaker til og betydning av utenlandske direkte investeringer for vertsøkonomier. En studie av Dovud Norges investering i MONDO-fish i Serbia. Hovedoppgave.
  Timon Andre Linderud Drømmen om Drammen. En analyse av innbyggernes holdninger til arealbrukspolitikken i Drammen kommune.
  Jenny Theresia Kuhlin Ethnic Entrepreneurs in the Most Technologically Sophisticated Sectors of the Economy. A case study of the Social Tie-Strategies if Asian Indian Entrepreneurs in Boston's High-Technology Sector. Master thesis.
  Annika Wetlesen


Morgenmarkeder for midlertidig arbeidskraft. En studie fra Bhavnagar, India. Hovedoppgave.

  Anders Underthun

Rommets politikk lagt i rør. En analyse av "Gass til Grenland" som regionalpolitisk strategi. Hovedoppgave.

  Lars Ove Gidske
Arbeidstakere på Urias' post?
En studie av arbeidstakere innenfor enkel tjenesteyting i Oslo og deres risikoeksponering i arbeids- og bosituasjonen. Hovedoppgave.