2003
Brita Rey Chilensk vinbransje i en regional og internasjonal kontekst.
  Ingebjørg Fiskum Place Wars: Kampen om de økonomiske investorene. En studie av markedsføring av Berlin.
  Katrine Sandkjær Hanssen Foretaks handlingsrom i forhold til utstøtingsprosesser - en casestudie av et foretak i bygg- og anleggsbransjen.
  Margit Hytta Boligpolitikk i Walvis Bay under og etter apartheid - en analyse av boligstrategier.
  Thomas Alexander Pindard Multinasjonale selskapers forretningsstrategi - eksempelet Schlumberger.
  Mina Gerhardsen Why isn't media "the Magic Multiplier"? Media barriers in developing countries.
  Hanne Lene Junker Roligheden Romaniminoriteten i Ungarn: Politisk marginalisering eller politisk handlingsrom?
  Kristin Auberg Bjerkeng Kampen om historien - en studie av hinduisering i India.
  Jannike Teien Nasjonaliserende stater og hjemlandminoriteters motstand.
  Kjersti Gakkestad Romsås - en stigmatisert bydel? En studie av territoriell stigmatisering: Medias rolle og konsekvenser for beboerne.
  Ingunn Loraas Ghettobilder: en studie av medias framstilling av ghetto og etnisk bokonsentrasjon i Oslo.
  Susan Jane Kristiansen "...slik vil vi ha det, når vi blir gamle". En kvalitativ studie av hvilke kulturelle særpreg som har betydning for utformingen av omsorgstjenestene for eldre i Oslo med pakistansk bakgrunn.
  Heidi Østbø Haugen The construction of Beijing as an Olympic city.
  Silje Katinka Jansen Venturekapitalfinansiering av innovasjon. Kobling av venturekapitalselskaper og entreprenører i Osloregionen.
  Kjersti Winger Education for all? School Attendance among the Hmong in Sapa, Vietnam.
  Ingrid Marie Kielland Fiskernes latter. Politisk og organisatorisk praksis i en fiskerlandsby i Sri Lanka.
  Jonas Ravn Øhlckers Enhet i mangfold. Politisk etnisitet og statlig forskjellshåndtering i Sør-Afrika etter apartheid.
  Siv Astri Eie Den ekskluderende skolen. Hvilke forhold virker ekskluderende for barns skolegang? En studie fra Bhavnagar, India.
  Henriette Maanum Hansen Møtet mellom hiv-positive og hiv-negative. En studie av hiv- og aids-relatert stigmatisering på Tobago.
  Siri Bjaarstad Osloungdommers forestilling om bygda. En studie av unges stedsforståelser, tilhørighet og identitet.