2002
Erik Blytt Can Poverty be a Comparative Advantage? A study of export strategies based on low labour costs. The case of Zimbabwe.
  Gunvald Christian Steen Sosioøkonomisk studie av småbønder i Zimbabwe - effekten av ESAP og ZIMPREST.
  Tore Jonas Færøyenes valg: Fortsatt hjemmestyre, eller suveren stat? En diskursanalyse av færøysk selvstyredebatt.
  Tonje Strand Faraasen Relasjoner mellom stat og småbønder - en studie av Etiopia.
  Tove Gunleiksrud Bruusgaard Konstruksjon av kollektiv identitet og kvinnebilde blant fattige arbeidere. En studie av Self Employed Womens Association i Gujarat, India.
  Birgitte Bøgh-Olsen Utenlandske direkteinvesteringer i Ecuador. En casestudie av et norskeid selskaps påvirkning på palmeoljenæringen.
  Kjersti Hammarqvist Legaliseringsprosesser i lavinntektsbosettinger. En studie av Lucha de los Pobres, Atucucho og Itchimbía i Quito, Ecuador
  Silje Andersen From welfare to workfare – A Study of workfare policies in Norway
  Ole Anders Bakke Standardkonkurranse. Standardsetting gjennom konkurranse – en analyse av konsollbransjen
  Anne Martins Bjærke Fattige enker i det sørlige Mosambik – et case-studium
  Sille Cathrine Brastein Verdienes betydning for fruktbarhets- og samlivsmønsteret
  Stine Bergman Gjertsen På vei mot demokrati? En analyse av bondebevegelser i Mali
  Hilda Pettersen «For fintfølende ganer og sunne matvarer?» Økologisk mat – En nisje for den sære forbruker eller et miljøvennlig produkt med stort potensial.
  Ellen Vea Rosnes Bruk av etnisitet i politikken på Madagaskar
  Ingvild Synnøve Bjørlin Solberg Infrastrukturell makt og høyere utdanning i Singapore
  Ole Morten Weydahl Konstuering av soldatidentitet. En diskursanalyse fra Skjold garnison.
  Linda Sigrun Bergei Labour Migration and Crop Production. A casestudy of Tutume village, Botswana.
  Bernt Alexander Skåra Mapping the Impact of Landmines. The integraton of Socio-Economic Indicators Within the National Landmine Impact Survey in Mozambique.
  Helge Giske Naper Når steder blir produkter: En studie av merkevaren Nydalen.
  Karoline Berg Barnefamilier i indre Oslo. En studie av bostabilitet, boligpreferanser og kommunal planlegging.