2001
Samuel Asirifi-Young Consolidating democracy through free and fair elections in Ghana: A study of 1992 and 1996 elections in Koforidua
  Paul Baidoo Indigenous Farmer�s Reaction to Agricultural Innovations in the Amenfi District, Ghana
  Robin Keyte Decentralisation and human development. An analysis of the People�s Campaign for Decentralised Planning in Vithura Grama Panchayat, Kerala.
  Christian Lettu Women in food and cash crop production in the Jasikan District of Ghana--- a gender related study.
  Albert Nyangena Changes in Crop Cultivation. A Case Study of Nyacheki Division in Southern Kisii District, Kenya
  Nyasha B Makoni Strategic planning and service provision: The case of waste disposal in urban local authorities in Zimbabwe
  Paal Iversen Ungdomspolitikk i Oslo kommune. En studie av politikk og behov.
  Siri Willumsen Vennskap og fritid. En studie av jenter med pakistansk bakgrunn og deres sosiale nettverk, fritidsaktiviteter og kontakt med nordmenn
  Isaka Jacob Determinants of fertility decline in the Bagamoyo district of Tanzania
  Bridget Dzikunu The informal Sector an access to Credit. A study of women entrepreneurs in the informal sector in Ningo, Ghana
  Elizabeth C Azure The opportunities and constraint of women in economic activities � a case study of women in sheabutter production in nothern Ghana.
  Torkjell Leira En revolusjon som virker? Forholdet mellom De jordl�ses bevegelse (MST) og staten i Brasil
  Stig Omre Flytting, konjunktur- og generasjonsutvikling. En analyse av sammenhenger for utvalgte regioner i Norge
  Bendik S�rvig Palestinske flyktninger i Beirut
  Cynthia A A Tagoe The Contribution and impact of non-governmental organisation activities on women in Ghana. Case study of the Ga district
  Gashawbeza Wondimeneh Bekele The determinants and consequences of south-north migration. The Ethiopian experience
  J�rgen Carling Aspiration and ability in international migration. Cape Verdean experiencesof mobility and immobility.
  Andrew J Feltham "Believing in Britain" Det konservative parti i Storbritannias konstruksjon av nasjon i forhold til EU og regjeringen
  Solfrid Haugen Teknologioverf�ring p� lisens � muligheter og begrensninger for utvikling i argentinsk skoindustri
  Kristin Mar�y Tilgang til helsetjenester for kvinner og barn i Vietnam
  Heidi Krog Tysv�r J�diske bosettere � hvordan j�der legitimerer sin bosetting p� Vestbredden
  Helene �stby Boliginnbrudd, et rasjonelt valg? Handlingsm�nstre blant innbruddstyver med Osloomr�det som operasjonsfelt.
  Marianne Millstein uTshani BuyaKhuluma (Grasrota snakker). South African People�s Federation and Post-apartheidstaten
  Elin Selboe Endringer i politisk bruk av Islam i Senegal.
  Gry Ballestad Senseless Roots and Rootless Senses. An Inquiry into Tarabiin Senses of Place
  Torgeir Holgersen Nyliberal krise? En studie av utviklinga i konkurranseevnen i de statseide og tidligere statseide foretakene i egyptisk bomullstekstilindustri etter 1987