2000
George Addai-Mensah Tourism and Development. The impact of tourism on the farmers at Abrafo-Odumase and Mfuom in the central region of Ghana.
  Vincent Y Baba Women as a means of transport: a study of women and girl porters in Accra and Aflao.
  Lillian Eriksen Milj�bevegelsen i Estland: Fra motstand til samarbeid
  Vincent Fleischer Nettverksbygging og regional n�ringsutvikling. En casestudie av Det andalusiske teknologiinstitutt.
  Hannes Gerhardt Innovation and Growth in Small-Scale Production Networks in the Developing World. A Case Study of Small-Scale Carpentry Industries in Accra, Ghana.
  Elin Anne Gunleiksrud Boligplanlegging, boligtyper og sosial endring - En studie av delmarkeder og flyttinger i Oslo ytre by
  Sverre J Herstad Et institusjons- og l�ringsbasert perspektiv p� produksjonsaktivitet � tilfellet TESA
  �ivind Hetland Stat, samfunn og politikk - en studie av desentraliseringsreformen i Mali
  Ellen Hofsvang Mangfold og muligheter. En studie av forholdet mellom utviklingshensyn og bevaring av biodiversitet p� tre plan: Nord-S�r, og nasjonalt og lokalt i India.
  Anders B Iversen AIDS i Afrika. Kvinners smitterisiko i Francistown, Botswana.
  Kirsti G Jacob Fra plan til marked. Statens rolle i Kinas skattereformer.
  Kari B Jensen Hvorfor g�r ikke barna p� skolen? En studie av fattige barns skoledeltakelse i Dhaka.
  Trine I Johansen Entrepren�rskap i Forskningsparken i Oslo. En studie av entrepren�rskapsfasen.
  Kristin Kj�ret Rehoboth-baster, namibier eller namibisk baster? En analyse av nasjonsdiskurser i Rehoboth, Namibia.
  Tor Jørgen M Lindahl Utflytting fra byfornyelsen i Oslo En studie av utflytting og utflyttere fra boliger som ble fornyet i Oslo i perioden 1978-1993
  Kerste M W Nitter En studie av husholds energibruk på landsbygda i Namibia
  Kjell Overv�g Milj�regulering av industrien i Vietnam � fra festtaler til implementering.
  Geir Petterson Hva hemmer og fremmer innovativ aktivitet i Teamtrade?
  Øystein Sjølie Estere og russere i det nye Estland - Konstruksjon av den estiske nasjonen og spørsmålet om statsborgerskap for russerne i Estland
  Sven O Skaare Urbanization and Flood Hazard. A study of settlement on flood exposed land in Dar es Salaam, Tanzania
  Elin Sæther Nasjonalisme og bruk av de andre i kinesisk identitetskonstruksjon. En diskursanalyse av tekster fra kinesisk presse
  Tom Sørum Forvaltningen av J�rstrendene landskapsvernomr�de
  Ingrid N Thorsen Overf�ring av milj�teknologi til Kina. Ein studie av eit norsk-kinesisk joint venture.
  Lisetta Marie Trebbi Marginalisering av arbeidskraften i et lokalt arbeidsmarked - En studie av tekstilarbeidere i Ahmedabad, India
  Liva Vågane Bosetting og daglig mobilitet. En studie av transportmuligheter og reiseatferd i byer og utkantstr�k i Norge.
  Kjersti Wølneberg Competitive Leather. A Case Study of the Argentinian Tanning Industry in the 1990s
  Joseph A Yaro Poverty and land degradation. The case of the Gia-kajelo community
  Birgit Østvedt En studie av utdanningseffekter p� fruktbarheten blant innvandrerkvinner og norske kvinner
  Guro Aandahl Slumbeboeres handlingsrom. En studie fra Ahmedabad, India.