1999
Aga, Pernille Christine Økonomisk restrukturering og utenlandske investeringer i Russland – en casestudie av to norske etableringer i Russland.
  Botha, Harald d.y. En studie av differensiert fattigdom i en sør-indisk landsby,
  Egeland, Helene Identitet på reise – 'Back-packer'-reiser som uttrykk for et kvinnelig identitetsprosjekt.
  Fraas, Morten Kongsberg – et lokalt industrielt miljø med nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner.
  Gabrielsen, Guro Voss Grünerløkka; en bydel i forandring. Urbanitet og kultur på slutten av 90-tallet.
  Haugen, Linda Byplanlegging i Oslo i perioden 1920-1940 – kunst eller teknikk? En studie av de rådende planleggingsparadigmer i mellomkrigstiden.
  Hoffmann, Barbara Integrasjonsprosess. Hvor og hvordan møter kvinner med pakistansk bakgrunn det norske samfunnet?
  Haavie, Siri Kartlegging av grøntområder i Oslos byggesone. En etterprøvende analyse av argumenter, kunnskapsgrunnlag og verdivurderinger.
  Klaska, Jirí Industriell restrukturering i en post-planøkonomisk ramme. En case-studie av bilprodusenten Skoda Auto og dens samarbeid med sitt leverandørnettverk.
  Kährik, Anneli Transformation of the Estonian housing sector 1991-1998 (based on data from Tallinn and Tartu).
  Midtkandal, Inger Regionalisme i Nord-Italia og framveksten av Lega Nord.
  Monclair, Ida Restrukturering av europeisk flyindustri – en casestudie av Airbus Industrie.
  Nilsen, Margrethe Arbeidsplassen som arena for integrasjon. Kontakt mellom nordmenn og innvandrere ved Avdeling for renhold på Ullevål sykehus.
  Nyametso, Johnie Kodjo The Impact of Electricity on Rural Development: A Study of Four Villages in the Kpando District.
  Sivertsen, Erik Tilrettelegging for sykkeltrafikk i "indre by" Oslo. Eksemplifisert gjennom en maktanalyse av to planprosesser i Oslo.
  Sund, Tonje The Environmental Aspect of Foreign Direct Investment. A Case Study of the Chemical Industy in Vietnam.
  Wiik, Ada Karin Konkurransestrategier og miljøpraksis i meksikanske garverier. En case-studie i León, Mexico.
  Wiik, Christine Sikkerhetsnett i endring: By–land bånd blant lavinntektshushold i Francistown, Botswana.