1998
Codjoe, Samuel Nii Ardey Evidence of fertility decline in Southern Ghana: A case study of the Agona Swedru area.
  Eliassen, Per Hallvard En komparativ analyse av sukkerproduksjonen i Barbados og Jamaica i perioden 1965-1994.
  Flatråker, Kjersti Gaalaas Globalisering av norsk petroleumsvirksomhet ­ med fokus på Statoil i Sørøst-Asia.
  Gjerdåker, Anne Miljøreguleringer og konkurranseevne i garveri-industrien. Et eksempel fra Santa Croce sull'Arno.
  Grut, Kjersti Ungdoms konstituering av sted i en flerkulturell bydel.
  Hanssen, Yngvild Berggrav Brustne drømmer og nye håp. En analyse av betydningen av høyere utdanning på Cuba etter 1990.
  Harr, Tone Institusjonalisering av en Østersjøregion. Om politikeres og fagfolks betydning for institusjonaliseringen av et sosio-romlig fellesskap.
  Hatling, Lillian Bedrifter i en lokal kontekst ­ en studie av industrimiljøet Leksvik i Nord-Trøndelag.
  Hauge, Atle Jensen Nettverk, læring og makt ­ en analyse av relasjoner mellom leverandørforetak og sluttprodusenter i bilindustrien.
  Holmberg, Hanne Lise Bolig i by i Bolivia. En analyse av bolig, hjemmeproduksjon og helse på El Alto.
  Johanssen, Kristin Spilling Areal- og boligervervelse, og oppfattet bosikkerhet blant lavinntektsbeboere. En studie av tre lavinntektsområder i Ahmedabad.
  Karlsen, Marianne Foretak, stat og marked. En studie av teknologisk endring i tekstilindustrien i Gujarat, India.
  Kumria, Poonam Deforestation in Dehradun Valley, India.
  Laskemoen, Hege Svensk sjenerøsitet og norsk restriktivitet? Om innvandringspolitikk i Sverige og Norge på 1980- og 1990-tallet.
  Lillemo, Aud Nordafrikanske innvandrere og integrasjon i Frankrike.
  Mamelund, Svenn-Erik Spanskesyken i Norge 1918-1920. Diffusjon og demografiske konsekvenser.
  Rosén, Espen Renere teknologi i chilensk celluloseindustri.
  Roven, Janne Alternativ handel-bevegelsen. Internasjonal handel og produsenter i Sør.
  Seland, Marie Miljøteknologiske valg. En studie av teknologiske endringer i sprøytemiddelindustrien i Gujarat, India.
  Solheim, Christine Gees Restrukturering av den industrielle organiseringen i det tidligere Øst-Tyskland ­ med blikk på Vest-Tyskland.
  Svarverud, Mari Hvorfor velger noen norske selskaper å etablere seg i Irland? En analyse av norske selskapers lokaliseringsvalg og irske myndigheters muligheter for å påvirke dem.
  Svisdal, Terje Økologisk landbruk i Noreg og Danmark. Stort i Danmark ­ nisje i Noreg.
  Vikan, Stein Terje Ein politisk analyse av landreforma i Zimbabwe etter frigjeringa.
  Ødegaard, Anne Elisabeth Brukerfinansiering og skoledeltakelse. En studie av brukerfinansierings mulige effekt på skoledeltakelsen for barn fra lavinntektshushold i Zimbabwe.
  Aaby, Hanne Miljøpolicy i indisk petrokjemisk industri: en case-studie av fire foretak i Baroda, Bombay.
  Aas, Elin Agnete Mat og vin i en global økonomi. En analyse av nærings- og nytelsesmiddelindustrien, med spesiell vekt på vinbransjen, sett i lys av nyere utvikling i den internasjonale økonomi.