1967
Ragnar Kjeldsaas Nord-Trøndelag. En handels-økonomisk undersøkelse.
Knut Willy Korsæth Flå i Hallingdal. En næringsøkonomisk analyse.
Kristen Fredrik Stray Friluftsliv ved Skjebergkysten.
Anders Harald Eide Bureisere og bureisingsforsøk i Våler i Solør.
1968
Dag Ludvig Lindbäck-Larsen Turistnæringen i Sel kommune.
Kirsti-Mette Heyerdahl-Jensen Hyttekonsentrasjonen på Sjursjøen.
Gerd-Birgit Hvidsten Jordbruksarealet i en forstadskommune. En studie av utnyttelsen og årsaken til ednringer i denne i Ski 1939-67.
Klaus Peter Nickel Der Rentierhalter. Studien über die jahreszeitlichen Arbeiten eines lappischen Rentiershalters in Østfjell beim Masi in Kautokeino.
Fredrik Martinsen En undersøkelse av arealanvendelsen i 5 forstadskommuner i København.
Øystein Dalland Utmarks-ressurser i en urban tid. Regionale syntese-studier som grunnlag for verneinventering i noen norske terrengtyper.
Rudolf Antonsen Jordbrukets plass i Ofotregionen.
1969
Trygve Roll-Hansen Arealstrukturen i Oslo
Hans Solerød Bosettingsmønster i en korologisk-statistisk analyse.
Harald Castberg Krag-Rønne En befolkningsgeografisk studie av en utkantkommune - Tana i Finnmark.
Kolbjørn Flakne Næringslivets struktur og lokalisering i 1960. Strukturendring og omlokalisering 1960-66.
Jan Arnfinn Stølen Virkninger av omkjørsveiene ved Lillesand og Sande. (Magistergrad)
Svein Arthur Knudsen Havner på Østlandet.
Finn Larssen Bosted - Arbeidssted. Analyse i Tønsberg og omland 1966.
1970
Jenny Herborg Kaarigstad Madington; L´eevolution économique des villages d´une région de la Vallée du Niari, Congo-Brazzaville.
Åge Hadler Detaljhandelen i Oslo. En studie av dens struktur og lokalisering, og av de endringer som har funnet sted i perioden 1963-67.
Svein Arne Jessen Mål og midler i samfunnsplanlegggingen.
Arne Kjell Rideng Typifisering av kommuner i Norge på grunnlag av næringsstrukturen 1968.
Erik Trygve Ørbeck Prognosemodeller for intersonetrafikk med bil i Norge.
Reidar Egil Mørk Skolelokalisering - Regional skoleplanlegging. Presentasjon av momenter til en planleggingsmetodikk for utbygging av det videregående skoleverket.
Eirik Wiggen Personbiltrafikken i Oslofjord-området. Gravitasjonsmodellen som analysemodell ved interaksjonsstudier.
Ellen Thomassen Sirdal kommune og Sira-Kvina-anleggene.
Lars Østby Geografisk mobilitet. En gjennomgåelse av dens teoretiske grunnlag, og behandling av flyttingene i Norge 1966/67.
1971
Ragnar Onstad Bakken Turtrafikken i Oslomarka øst.
Thor Johnsen Fritidsarealer og fritidsbebyggelse i Ofoten.
Terje Melheim Person- og godstransporten på Bergensbanen.
Noralf Jon Olderskog Skolelovers innflytelse på den regionale spredning av elementære skoler.
  Bjørn Olav Isachsen Bruken av Oslomarka vest som turområde.
  Jan Magnar Byfuglien Jordbruket og bynærhet. Lokale variasjoner innen jordbruket i Drammensdalen.
Jørgen Helge Marthinsen Matrikkelgårdsgrenser i Nes på Romerike.
Torjus Bolkesjø De sentrale funksjoners lokalisering i Hedmark-Oppland 1969 og omlokalisering 1960-69.