1950

Daniel Dybvik

Husmannsvesenet i Numedal.
Arne Thormodsæter Beitebruket i Østlandets slettebygder, særlig Vestfold.
Gabriel Øidne Audnedalen.
Ola Henmo Busstrafikken på Trondheim.
Julius Ferdinand Ytteborg Fruktfartens geografiske struktur, med hovedvekt på Norges deltakelse i maritim frukttransport.
1951
Aadel Brun Tschudi Avfolkningen i Vest-Agder og nedleggingen av heiegårdene, særlig i Sør-Audnedal og Spangereid.
Kaare Ottar Berg Bærums jernverk og Bærumsbygda.
Fredrik Schierven Lorentzen Narvik, befolkningsutvikling, næringsliv, boforhold.
1952
Åge Johannes Garsegg Oppkomsten og utviklingen av industrien i 3 agglomerasjoner ved Østfoldbanens østre linje. En økonomisk-geografisk undersøkelse.
Rolf Ellingsen Friarealer og idrettsområder i Oslo.
Harald Holt Skogen og skogbruket i Trysil.
Per Osmund Langtvet Naturvern, vitenskapelig og sosial betydning, retningslinjer og mål.
Tor Fredrik Rasmussen Befolkning og industri i Oslo-området. En demografisk utredning og undersøkelse av industriens struktur og lokalisering i 15 kommuner rundt Oslo. (Magistergrad)
1953
Willy Hagen Innflyttingen til industristedet Sauda. Vandringsveier og vandringsmåter.
Harald Arnold Jønland Saueholdet i Norge. Ullproduksjonen, ullomsetningen og den norske ullvareindustri.
Kjeld Brækhus Trampskipsfartens fremtid. (Magistergrad)
1954
Kåre Dæhlen Norges eksport av treforedlingsprodukter.
Magne Ommundsen Industrien og byplanen. En undersøkelse av desentralisering og lokalisering, nåværende og framtidig tilpassing mellom bosteder og arbeidssteder i Oslo.
1955
Nils Mathias Frostad Konfeksjonsindustrien i Romsdal. Fra skredderhåndverk til industri i bygdene.
Orlaug Langeland Merkesdal En analyse av verdens oljeproduksjon og tankfart.
Kåre Dybvik Jordbruket i Skåtøy.
John Grieg Industriveksten i Ørsta.
Jon Løyland Irrigasjon i staten Victoria.
Peter Karsten Sjøholt Lier og hagebruket.
  Thorleif Garseg Norges klima.
1956
Halfdan Edvard Brekke

Eiendomsforhold og bruksutvikling på Uvdalsøyri.

Hans Jacob Eide Befolkning, næringsliv og kommunikasjoner i Ottadalen. (Magistergrad)
Ingvild Sandvik Almenningsskogbruket i Romedal. En analyse.
1957
Trygve Klunde Lokaliseringsfaktorer og lokaliseringsmotiver i norsk industri. (Magistergrad)
Erik Oddvar Røger Befolkningsforhold, næringsliv og kommunikasjoner i Narvik-området.