År Navn Tittel på oppgaven
1929
Fridtjov Isachsen Stor-Oslos geografi. (Magistergrad)
1933
Anders Severin Søyland Bygdestudier i Sunnmøre.
1934
Ellef Severin Ellefsen P. A. Munch som geograf.
1938
Hanna Caroline Oppen Den Norske Tankfart i lys av oljehandelens geografi.
Sigrid Sundt Saxlund En politisk-geografisk utredning av grenseproblemet i Slesvig.
1939
Bjørn Alger Norges kystsone, en økonomisk-geografisk studie over Norges kystområde og dets relative betydning i den siste mannsalder.
Inger Cathrine Jensen Bærums jernverk og Bærumsbygda.
1940
Sigurd Halkjelsvik Sulitjelma. Et moderne eventyr i ødemarken.
1941
Helge Arnljot Sundt Stølstun eller "seterlandsbyer" i Gloppen.
Tore Sund Bosteder og arbeidsplasser i Oslo. (Magistergrad)
1943
Sissel Fougner Norges eksport av tørrfisk og klippfisk.
Ludvig Hertzberg En geografisk undersøkelse av nydyrkingen på Østlandet.
1945
Else Hoved Kloster Jensen Kakao, en økonomisk-geografisk monografi.
Ingebrigt Svendsbøe Haugalandet, et nytt geografisk begrep skapt av kommunuikasjonene.
1946
Sigurd Sigurdsen Den økonomisk-geografiske bakgrunn for havneplaner i Tønsbergdistriktet.
1947
Einar Magnus Nordang Sæterbruket på Sunnmøre frå geografisk synnstad.
Ottar Wendelborg Ytre Senja. En skildring av natur, bosetning og næringsliv med sikte på en løsning av trålerproblemet der oppe.
Nils Arild Haga Øst-Norges teglverksindustri.
1948
Ragni Hauge Fruktdyrkingen i indre og midtre Sogn.
Borgny Hernes Jordbruksstudier i Trøndelag.
Arne Lerberg Sammenstilling av geografiske fakta vedrørende Sør-Varanger og Kirkenes.
Hallstein Myklebost Drammen - befolkningsforhold, næringsliv, bystruktur.
Jonas Hernes Herredene Nord-Frøya og Sør-Frøya.
1949
Karl S Hvoslef Den franske vinavl, med særlig henblikk på Bordeaux-distriktet.
Leiv Pedersen Fiskehermetikk-industrien i Norge.
Øivind Rødevand Østfold, en geografisk analyse av fylket med henblikk på ferie- og turistspørsmål.