Bøker - Side 15

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Marit Haldar og Ivar Frønes

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Harriet Holter (red)

Oslo: Universitetsforlaget 1996  

ISBN/ISSN: 82-00-22535-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk  

Oslo: Tano Aschehoug 1999  

ISBN/ISSN: 82-5183805-3   

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad   

Oslo: Pax 1999  

ISBN/ISSN: 82-530-2092-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Geir Høgsnes   

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1999  

ISBN/ISSN: 82-417-1046-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 1998

ISBN/ISSN: 82-00-12824-5    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Bergen: Fagbokforlaget 2002  

ISBN/ISSN: 8276748600

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard

Oslo: Abstrakt forlag 2005   

ISBN/ISSN: 82-7935-190-6  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen   

Oslo: Universitetsforlaget 2005   

ISBN/ISSN: 8215004520