Bøker - Side 15

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Odd Are Berkaak  

Oslo: Abstrakt forlag 2005   

ISBN/ISSN: 82-7935-148-5

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Kirsten Gomard (red.)  

Aarhus: Aarhus University Press 2001   

ISBN/ISSN: 87-7288-816-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk  

Moskva: Moskvaforlaget MIK 2003   

ISBN/ISSN: 5-87902-038-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Lise Kjølsrød og Ivar Frønes (red)  

Oslo: Gyldendal akademisk 2003  

ISBN/ISSN: 82-0531-547-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal  

Bergen: Fagbokforlaget 2000  

ISBN/ISSN: 82-7674-580-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad og Guro Ødegård  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003  

ISBN/ISSN: 82-05-31533-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Espen Ekberg, Trygve Gulbrandsen og Jon Vatnaland

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003

ISBN/ISSN: 82-05-31577-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Grete Brochmann, Jon Rogstad og Tordis Borchgrevink 

Oslo: Gyldendal Akademisk 2002

ISBN/ISSN: 9788205306165

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg 

Oslo: Universitetsforlaget 2001 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur 2002   

ISBN/ISSN: 9144018282