Bøker - Side 14

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke og Peris Jones (editor)  

Leiden, Boston: Martinius Nijhoff publishers 2005   

ISBN/ISSN: 90 04 14821 3    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard

Oslo: Abstrakt forlag 2005   

ISBN/ISSN: 82-7935-190-6  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen   

Oslo: Universitetsforlaget 2005   

ISBN/ISSN: 8215004520

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Lanham,Md: University press of America 2005   

ISBN/ISSN: 0-7618-3061-8    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bittersøtt

Willy Pedersen Oslo: Universitetsforlaget 2006  ISBN/ISSN: 8215010571

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad 

Oslo: Universitetsforlaget 2005

ISBN/ISSN: 8215006256  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad, Bernt Aardal, Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006299    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Oslo: Gyldendal akademisk 2005   

ISBN/ISSN: 82-05-34579-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Stockholm: Liber 2005   

ISBN/ISSN: 91-47-07512-0  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Carl Erik Grenness og Raino Malnes

Oslo: Gyldendal akademisk 2005   

ISBN/ISSN: 82-05-31154-4