Bøker - Side 14

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Gro Hagemann (red)  

Oslo: Ad Notam 1994   

ISBN/ISSN: 82-417-0434-8

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard   Bergen: Fagbokforlaget 1998   ISBN/ISSN: 82-7674-278-5    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Sverre Lysgaard  

Oslo: Universitetsforlaget 2001   

ISBN/ISSN: 82-15-00002-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Fredrik Engelstad (edit)  

Oslo: Universitetsforlaget AS 1999  

ISBN/ISSN: 82-00-12790-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg, Fredrik Engelstad, Carl Erik Grenness og Raino Malnes  

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998   

ISBN/ISSN: 82-417-0885-8    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Cambridge: Cambridge University Press 1998   

ISBN/ISSN: 0521622573    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Scandinavian University Press 1997   

ISBN/ISSN: 82-00-22558-5

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Hege M. Knutsen, Jan Hesselberg, Rhys Jenkins, Jonathan Barton og Anthony Bartzokas  

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limite 2002  

ISBN/ISSN: 1 84064 540 7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen

Oslo: Universitetsforlaget 1998  

ISBN/ISSN: 8200127729

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg with IDE International research group  

New York: Oxford University press 1993   

ISBN/ISSN: 0-19-828786-0