Bøker - Side 13

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Kirsten Gomard (red.)  

Aarhus: Aarhus University Press 2001   

ISBN/ISSN: 87-7288-816-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen  

Bergen: Fagbokforlaget 2000  

ISBN/ISSN: 82-7674-650-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk, Ottar Brox og Tore Lindbekk  

Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2003  

ISBN/ISSN: 8202217954

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg 

Oslo: Universitetsforlaget 2001 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur 2002   

ISBN/ISSN: 9144018282

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Jon Rogstad 

Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2001

ISBN/ISSN: 9788277631622 (8277631626)

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Inger Marie Hagen, Jørgen Svalund og Aagoth Elise Storvik  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003    ISBN/ISSN: 82-05-31578-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Bergen: Fagbokforlaget 2001  

ISBN/ISSN: 82-7674-581-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen  

Bergen: Fagbokforlaget 2003   

ISBN/ISSN: 82-7674-609-8  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Arnlaug Leira, Grete Brochmann og Lars Mjøset (edit)  

Stamford, Connecticut: JAI PRESS INC 2000  

ISBN/ISSN: 0-7623-0679-3