Bøker - Side 13

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira   

Cambridge: Cambridge University Press 2002  

ISBN/ISSN: 0521571294

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Scandinavian University Press 2004  

ISBN/ISSN: 0040-716X  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke, John Harriss, Olle Törnquist (eds.)  

London: Palgrave-Macmillan 2004   

ISBN/ISSN: 1403934819

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur AB 2002   

ISBN/ISSN: 9144030401

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Tone S. Wetlesen (red.)  

Oslo: Abstrakt forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-7935-183-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen, Finn Skårderud og Erling Sandmo  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006566

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004  

ISBN/ISSN: 82-05-32757-2  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke og Peris Jones (editor)  

Leiden, Boston: Martinius Nijhoff publishers 2005   

ISBN/ISSN: 90 04 14821 3    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard

Oslo: Abstrakt forlag 2005   

ISBN/ISSN: 82-7935-190-6  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen   

Oslo: Universitetsforlaget 2005   

ISBN/ISSN: 8215004520