Bøker - Side 12

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kjønnsteori

Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland, Kristin Sampson   Gyldendal: Oslo   ISBN: 978-82-05-37217-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Childhood: Changing Contexts (Comparative Social Research) Arnlaug Leira Chiara Saraceno Oslo: JAI Press 2008  ISBN/ISSN: 978-0762314195  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

A History of Immigration: The Case of Norway 900 - 2000. 

Grete Brochmann Knut Kjeldstadli Oslo: Universitetsforlaget 2008  ISBN/ISSN: 9788215013138

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Logics of Organization Theory Audiences, Codes, and Ecologies Glenn R. Carroll Michael T. Hannan & László Pólos Princeton: Princeton University Press 2007 ISBN/ISSN: 978-0-691-13450-5  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Nasjonalstaten: Velferdsstatens grunnlag Sigurd Skirbekk Oslo: Kolofon 2008 ISBN/ISSN: 9788230004340  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Systematikk og innlevelse, 3. utgave

En innføring i kvalitativ metode  Thagaard, Tove Utgitt: 29.12.2008 Pris: 343,–   Fagbokforlaget 250 sider ISBN: 978-82-450-0738-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Robin Leichenko and Karen O'Brien

ISBN13: 9780195177329

ISBN10: 0195177320

Forlags side: http://www.us.oup.com/us/catalog/general...

Paper, 192 pages Also available: hardback Jul 2008, Price: $29.95

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Identitet og praksis Etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge Katrine Fangen Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2008 ISBN/ISSN: 978-82-05-38156-8  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes, Katrine Fangen og Sharam Alghasi  

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-34002-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen og Haldis Hjort  

Oslo: Unipub AS 2006   

ISBN/ISSN: 8274772326