Bøker - Side 12

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira   

Cambridge: Cambridge University Press 2002  

ISBN/ISSN: 0521571294

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Scandinavian University Press 2004  

ISBN/ISSN: 0040-716X  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur AB 2002   

ISBN/ISSN: 9144030401

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Tone S. Wetlesen (red.)  

Oslo: Abstrakt forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-7935-183-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten  

Bergen: SIGMA FORLAG 2000   

ISBN/ISSN: 82-7916-009-4  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Arnlaug Leira, Grete Brochmann og Lars Mjøset (edit)  

Stamford, Connecticut: JAI PRESS INC 2000  

ISBN/ISSN: 0-7623-0679-3  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira og Thomas P. Boje (edtitors)  

London: Routledge 2000   

ISBN/ISSN: 0415235316    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Kirsten Gomard (red.)  

Aarhus: Aarhus University Press 2001   

ISBN/ISSN: 87-7288-816-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Sverre Lysgaard  

Oslo: Universitetsforlaget 2001   

ISBN/ISSN: 82-15-00002-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen  

Bergen: Fagbokforlaget 2000  

ISBN/ISSN: 82-7674-650-0