Bøker - Side 11

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk   

Lanham,Md: University press of America 2005   

ISBN/ISSN: 0-7618-3061-8    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bittersøtt

Willy Pedersen Oslo: Universitetsforlaget 2006  ISBN/ISSN: 8215010571

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad 

Oslo: Universitetsforlaget 2005

ISBN/ISSN: 8215006256  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad, Bernt Aardal, Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006299    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Oslo: Gyldendal akademisk 2005   

ISBN/ISSN: 82-05-34579-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Stockholm: Liber 2005   

ISBN/ISSN: 91-47-07512-0  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Carl Erik Grenness og Raino Malnes

Oslo: Gyldendal akademisk 2005   

ISBN/ISSN: 82-05-31154-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Odd Are Berkaak  

Oslo: Abstrakt forlag 2005   

ISBN/ISSN: 82-7935-148-5

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes, Katrine Fangen og Sharam Alghasi  

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-34002-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen og Haldis Hjort  

Oslo: Unipub AS 2006   

ISBN/ISSN: 8274772326