Bøker - Side 10

Published Jan. 24, 2011 3:00 PM

Professor Fredrik Engelstad has contributed Chapter 9. Henbrik Ibsen: The Power of Charisma in this collection of 32 short essays that discuss sociological insights of scholars and writers who are not normally associated with any sociological school of thought.

Publisert 19. jan. 2011 14:19

Politics of State and Market Reform in Sri Lanka Redigert av Kristian Stokke og Jayadeva Uyangoda

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

Temaet i denne boka er barns levekår, og hvordan deres levekår og livssituasjon som barn innvirker på deres liv som voksne.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Er det blitt «normalt» å røyke hasj? Hva er forholdet mellom en idealistisk cannabiskultur og en kynisk og profittorientert cannabisøkonomi? Hva innebærer de nye trendene knyttet til hjemmedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Hvordan bør en fornuftig politikk utformes?

Boken er skrevet av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Kulturforståelse som maktanalyse Fredrik Engelstad

Makt trer frem, og den er skult. Makt hviler på hierarkier, institusjoner og kontroll over sosiale ressurser, men også på tegn, symboler og ytringer. De inngår i nesten all maktutøvelse, og skaper egne former for makt gjennom beskrivelser og forståelsesformer som henviser og overtaler, forklarer og forfører.

Publisert 16. nov. 2010 16:32

Invitasjon til sosiologi

Visste du at den amerikanske sosiologen Robert Mertons teori om utilsiktede konsekvenser kan bidra til å forklare den noe snodige klesmoten blant svenske danseband på slutten av 1970-tallet? Eller at Pierre Bourdieu muligens hadde løsningen på hvorfor elektriske biler aldri ble noen suksess? Dette, samt hvordan globalisering kan forklares via en tekopp, og en rekke andre originale spørsmål kan du lese om i denne boken.

Boken er skrevet av stipendiat Hans Erik Næss.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004  

ISBN/ISSN: 82-05-32757-2  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke og Peris Jones (editor)  

Leiden, Boston: Martinius Nijhoff publishers 2005   

ISBN/ISSN: 90 04 14821 3    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard

Oslo: Abstrakt forlag 2005   

ISBN/ISSN: 82-7935-190-6  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen   

Oslo: Universitetsforlaget 2005   

ISBN/ISSN: 8215004520