Inger Furseth og Pål Repstad: Moderne sosiologer om samfunn og religion

Hva kan vår tids fremste sosiologer fortelle oss om samfunnet vi lever i? Hva har de sagt om religion? I denne boka gir Inger Furseth og Pål Repstad en oversikt over hvordan 11 av vår tids viktigste sosiologer tolker det samfunnet vi lever i.

Del av bokomslaget til boka "Moderne sosiologer om samfunn og religion"

Forlagets bokomtale

Hva kan vår tids fremste sosiologer fortelle oss om samfunnet vi lever i? Hva har de sagt om religion? Hvordan kan deres begreper og perspektiver brukes til å fortolke samfunn og religion i konkret forskning?

Moderne sosiologer er opptatt av forholdet mellom individ og samfunn. Noen betoner individenes handlefrihet, mens andre legger større vekt på strukturene. De sosiologene som er omtalt i boken er også opptatt av den sosiale og kulturelle konstruksjonen av kunnskap, så vel som makt og ulikhet. Et viktig tema i sosiologien de siste tiårene er kjønn, seksualitet, rase og etnisitet, noe som også preger analysene til flere av de sosiologene som er med her. Når det gjelder religiøst liv, mener flere av disse sosiologene at det skjer en sekularisering, mens andre nyanserer dette bildet, og det er også dem som hevder at samfunnsutviklingen kan gi nye rom for religiøsitet, kanskje i nye former.

Forfatterne av denne boka gir en oversikt over hvordan vår tids viktigste sosiologer tolker det samfunnet vi lever i. Boka er en innføring for studenter og andre som er interessert i å sette seg inn i generell sosiologisk teori fra nyere tid og for alle som er spesielt interessert i religion. Teoretikerne som presenteres, er: Erving Goffman, Zygmunt Bauman, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Arlie Hochschield, Richard Sennett og Patricia Hill Collins.

Se Universitetforlagets nettside for boka.

Publisert 20. apr. 2021 11:30 - Sist endret 9. aug. 2021 13:22