Bjørnar Sæther: Kunnskapsbasert utviklingsarbeid i grenseland

Norge har siden 1996 deltatt i EUs arbeid for grenseoverskridende samfunnsutvikling. I denne boka undersøker Bjørnar Sæther resultatene av samarbeidet over svenskegrensen i regionen kalt "Indre Skandinavia".

Del av bokomslaget til "Kunnskapsbasert utviklingsarbeid i grenseland"

Forlagets bokomtale

Norge har siden 1996 deltatt i EUs arbeid for grenseoverskridende samfunnsutvikling, Interreg. Dette har resultert i over 300 prosjekter på tvers av riksgrensen i Indre Skandinavia. Dette er prosjekter som har mobilisert kommuner, fylkeskommuner, bedrifter, høyskole- og forskningsmiljøer.

Prosjektene har de siste 15 årene vært konsentrert fem strategiske områder:

  • Miljøbasert næringsutvikling med deltakelse av nærmere 2000 bedrifter på begge sider av riksgrensen
  • Destinasjonsutvikling som har vært konsentrert om Sälen, Idre, Trysil og Engerdal
  • Kommersiell musikk
  • «I hjerte av Skandinavia» med mål om å revitalisere sentrum i småbyer
  • Å reetablere Trysil-Klarälven som lakseelv.

I boka undersøker Bjørnar Sæther hvordan arbeidet innen disse fem satsingsområdene har bidratt til a nå politiske mål om å utnytte og utvikle grenseregionens samlede ressurser og redusere riksgrensas barriereeffekter i Indre Skandinavia.

Se Universitetforlagets nettside for boka.

Publisert 10. feb. 2021 13:04 - Sist endret 9. aug. 2021 13:27