Europeisering av nordisk likestillingspolitikk

EU har hatt større innflytelse på norsk likestillingspolitikk enn mange tror, konkluderer denne boka redigert av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen.

De nordiske landene omtales ofte som «en likestillingsmodell». De gjør det godt i internasjonale sammenligninger av likestillingsutvikling – og har en politisk kultur og en velferdsstatsmodell som fremmer likestilling i arbeidsliv og politikk. Forfatterne av denne boka undersøker hvordan europeisk integrasjon har endret nordisk likestillingspolitikk – og hva som ikke har endret seg. Samtidig spør de i hvor stor grad Norden har satt sitt preg på EUs likestillingspolitikk.

Cathrine Holst er en av bokas redaktører, og hun har skrevet kapittelet "Ekspertifisering og europeisering av norske likestillingsutredninger".

Se mer på Gyldendals nettside.

Publisert 11. apr. 2019 10:55 - Sist endret 11. apr. 2019 10:55