Oslo - ulikhetenes by

Er Oslo «delt» eller ikke? Hva slags sosiale ulikheter kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring? Boka Oslo - ulikhetenes by tilbyr en bred tilnærming til spørsmål om sosial ulikhet i Oslo.

Forside bok

Oslo er en unik by i norsk sammenheng. Ikke bare er Oslo hovedstad, politisk maktsentrum og det nærmeste Norge kommer en internasjonal storby: Oslo er også ulikhetenes by. Ingen andre steder i Norge er det tydeligere at sosiale skiller følger geografiske skillelinjer. Det er også stor offentlig interesse for temaet. Jevnlig dukker det opp debatter om byen er «delt» eller ikke og om hva slags sosiale ulikheter som kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring. Hittil har det likevel ikke kommet noen samlet forskningsinnsats om temaet.

Oslo - ulikhetenes by tilbyr nettopp dette. Gjennom bidrag fra fremtredende forskere, fra ulike disipliner, tilbyr boka ny og oppdatert kunnskap om byregionen og om ulikhetsprosesser som er relevante for hele det norske samfunnet.

Et utvalg av spørsmålene som drøftes i boka er:

  • Hvordan oppstod "vestkanten" og "østkanten?
  • Hvor sterk er koblingen mellom den geografiske og den sosiale inndelingen av byen i dag?
  • Hva betyr boligmarkedet for disse skillelinjene?
  • Hvordan har bosettingen til minoriteter utviklet seg over tid?
  • Hvor finnes de største formuene?
  • Hvordan ser helseulikhetene ut og hva skyldes de?
  • Er Osloskolen best i landet til å utjevne sosiale forskjeller?
  • Og, hva er egentlig problematisk med geografisk ulikhet?

Flere forskere fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har bidratt med innhold til boka:

Terje Wessel: Det todelte Oslo – etniske minoriteter i øst og vest og Nabolagets effekt: Hva er problematisk med geografisk ulikhet?
Øyvind Wiborg: Hvor er formuene i Oslo?
Marianne Nordli Hansen: Segregering og ulikhet i Oslo-skolen
Willy Pedersen: Ungdommens rusdelte Oslo og Russetid i Oslo
Per Gunnar Røe: Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant
Magne Flemmen og Maren Toft: Geografiske klasseskiller .

Publisert 24. mai 2017 13:34 - Sist endret 24. mai 2017 14:11