En smartere stat

Antologien En smartere stat tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk.

Sammendrag:

Den norske staten står foran omfattende endringer, og dagens flernivå-system byr på en rekke krevende styringsutfordringer, knyttet til så vel politiske målsettinger som virkemidler og iverksetting.

Denne antologien tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk. Forfatterne åpner for å se styringsutfordringer og mulige løsninger for ulike sektorer i sammenheng. Kapitlene er skrevet etter en felles disposisjon og munner ut i faglig funderte råd eller anbefalinger. 

Boken En smartere stat er et bidrag til en konstruktiv og løsningsorientert samfunnsvitenskap. Etter forfatternes syn bør ikke forskernes deltagelse i samfunnsdebatten være begrenset til å skrive kronikker og svare på spørsmål fra mediene; det må også være rom for å tilby forskningsbaserte forslag til hvordan samfunnsproblemer kan løses. 

Professor Per Gunnar Røe er en av tre redaktører og har sammen med Bengt Andersen skrevet kapittelet: Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling.

En smartere stat - Veier til bedre politikk og styring (2017):

Jostein Askim (red.)

 Kristoffer Kolltveit (red.)

 Per Gunnar Røe (red.)

Utgitt av Universitetsforlaget

Publisert 23. okt. 2017 15:50 - Sist endret 23. okt. 2017 15:51