Omsorgsarbeidets sosiologi

Tove Thagaard diskuterer omsorgens betydning og organisering av omsorgarbeid i boken "Omsorgarbeids sosiologi"

Sammendrag

Omsorgsarbeidets sosiologi utforsker forholdet mellom profesjon og profesjonsutøvelse med utgangspunkt i sosiologiske teorier. Forfatterne belyser omsorgsarbeidets mangfoldighet og skiftende betydninger i ulike helse- og omsorgsfelt. Boken presenterer en rekke begreper og perspektiver som anvendes i analyser av sykepleie, eldreomsorg, barnevern, brukerstyrt personlig assistanse og velferdskommunen.

Omsorgsarbeidets sosiologi diskuterer omsorgens betydning og organisering og går nærmere inn i begreper som håndverksrasjonalitet, usynlig arbeid, profesjonelle handlinger, hverdagsresponsivitet og omsorgsrasjonalitet.

Boken henvender seg til studenter og praktikere innen helse- og sosialfag, men kan leses av alle med interesse for omsorgsfeltet.

 

Av Neumann, Tove, Cecilie Elisabeth Brasberg; Olsvoldm Nina; Thagaard
Publisert 6. juli 2017 14:05 - Sist endret 6. juli 2017 14:05