Med sans for sted. Nyere teorier

Per Gunnar Røe og Oddrun Kristine Sæter har skrevet kapittelen "Med kroppsminner som flyttefølge mellom steder" i denne antologien som presenterer nyere stedsteori.

mer info på fagbokforlaget.no

Publisert 10. mars 2016 08:27 - Sist endret 10. mars 2016 08:28