God og dårlig henvisningsskikk i forskning

av Ragnvald Kalleberg

Bok omslag

Foto: Cappelen Damm Akademisk

Sitat

Kalleberg, R. (2016) "God og dårlig henvisningsskikk i forskning," in Vitenskapelig (u)redelighet. Torkild Vinther, Vidar Enebekk og Jacob C. Hølen (red.) Cappelen Damm Akademisk, s. 67-99.

ISBN: 978-82-02-52206-3

DOI: 10.17585/noasp.8.20

Abstrakt

Siden 1980-åra har det vært en markert økning i antall avsløringer av fusk i forskning. Slike saker svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, de bidrar også til at selve forskningen blir svekket. Forskningsetikk handler imidlertid om mye mer enn gransking av uredelighet.

Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det at forskning er redelig? Hvilke gråsoner finnes, og når går man over grensen til uredelighet? Hvordan bør vi håndtere mistanker om uredelighet? Hvilke konsekvenser får fusk i forskning, og hvilke sanksjoner bør følge?

I denne antologien presenteres ulike perspektiver på vitenskapelig redelighet og uredelighet gjennom bidrag fra norske forskere på feltet. Formålet er ikke å gi entydige eller endelige svar på hva vitenskapelig uredelighet er, men å formidle et mangfold av posisjoner og perspektiver. Noen av disse er overlappende, andre motstridende – og dette speiler også feltet internasjonalt.

Antologien vil være en viktig ressurs for studenter og forskere, ikke minst i undervisning og opplæring, men også for andre som er involvert i arbeidet med å forebygge uredelighet og fremme god vitenskapelig praksis.

Les boka gratis ved Nordic Open Access.

Publisert 16. des. 2016 12:57 - Sist endret 2. des. 2019 17:28