Frie forhandlinger og ‘likelønnas elendighet

av Cathrine Holst

omslag

Foto: Gyldendal Akademisk.

Bokkapittel i

Holst, Cathrine (2016): “Frie forhandlinger og ‘likelønnas elendighet’” i Ulik likestilling i arbeidslivet, Sigtona Halrynjo and Mari Teigen (red.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

ISBN: 978-82-05-49601-9               

Bibliotek

Hent boka fra Universitetsbiblioteket.

Publisert 8. nov. 2016 11:02 - Sist endret 21. juni 2018 13:46