Det norske samfunn - bind 1

Det norske samfunn har kommet i ny utgave, nå i tre bind! Bind 1 handler bl.a. om befolkningsutvikling, bosetningsmønstre, kommuneutvikling, migrasjon, forsvar, bistandspolitikk og klima.

Sammendrag

Det norske samfunn belyser utviklingen på sentrale samfunnsområder. Og drøfter hvilke utfordringer det norske samfunnet står ovenfor.

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Verket er grundig oppdatert med ny forskning og helt nye temaer. 

Utviklingen på sentrale samfunnsområder belyses. Dessuten hvilke utfordringer det norske samfunn står overfor.

Bind 1 består av 14 kapitler og handler bl.a. om befolkningsutvikling, bosetningsmønstre, kommuneutvikling, migrasjon, forsvar, bistandspolitikk og klima.

I denne sjuende utgaven er både temaer og data oppdatert i samtlige kapitler.

 

Flere forskere fra Institutt for sosiologi- og samfunnsgeografi har bidratt med innhold i dette bindet:

Torkild Hovde Lyngstad: Befolkningsutvikling

Terje Wessel: Urbanisering og urbanisme

Grete Brochmann: Innvandring til Skandinavia. Velferdsstater i pluralismens tid.

Are Skeie Hermansen: Barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Lars Mjøset:  Norden - internasjonale betingelser og sosiale bevegelser

 

 

 

Av Frønes, Lise, Ivar; Kjølsrød
Publisert 6. juli 2017 12:17 - Sist endret 6. juli 2017 12:22