Det norske samfunn - bind 3

Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Tredje bind tar blant annet for seg velferdsstaten, levekår, det sivile samfunn, helse, medier og kommunikasjon, forbruk og kriminalitetsutvikling.

Sammendrag

Utviklingen på sentrale samfunnsområder belyses. Dessuten hvilke utfordringer det norske samfunn står overfor.

Bind 3 består av 15 kapitler og handler bl.a. om velferdsstaten, levekår, det sivile samfunn, helse, medier og kommunikasjon, forbruk og kriminalitetsutvikling. 

I denne sjuende utgaven er både temaer og data oppdatert i samtlige kapitler.

 

Flere forskere fra Institutt for sosiologi- og samfunnsgeografi har bidratt med innhold i dette bindet:

Lise Kjølsrød: Velferdsstaten - et system av delegert og kontrollert autonomi

Willy Pedersen: Rus, ritualer og regulering

Inger Furseth: Religion i Norden - fra privatisering til religiøs kompleksitet

Ivar Frønes: Forbrukere og forbrukersamfunn

Lise Kjølsrød: Fritid

Torbjørn Skardhamar: Lovbrytere og lovbruddskarriere

 

Av Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise
Publisert 6. juli 2017 13:33 - Sist endret 11. des. 2019 11:13