Det norske samfunn - bind 2

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Bind 2 handler bl.a. om arbeidsutvikling, sosial ulikhet, skole og utdanning, innovasjons- og næringspolitikk og diskriminering.

Sammendrag

Utviklingen på sentrale samfunnsområder belyses. Dessuten hvilke utfordringer det norske samfunn står overfor.

Bind 2 består av 13 kapitler og handler bl.a. om arbeidsutvikling, sosial ulikhet, skole og utdanning, innovasjons- og næringspolitikk og diskriminering.

I denne sjuende utgaven er både temaer og data oppdatert i samtlige kapitler.

 

Flere forskere fra Institutt for sosiologi- og samfunnsgeografi har bidratt med innhold i dette bindet:

Fredrik Engelstad: Makt og demokrati. To utkast til samfunnsforståelse

Gunn Elisabeth Birkelund: Likestilling. Utdanning, politikk og arbeid

Ivar Frønes: Livsløp, generasjoner og sosial endring

 

 

 

 

 

Av Frønes, Ivar; Kjøsrød, Lise
Publisert 6. juli 2017 12:41 - Sist endret 6. juli 2017 12:41