The Elementary Forms of Sociological Knowledge - Essays in Honor of Margareta Bertilsson

Karin Widerberg har skrevet kapitelen "In the best interests? New public management, the welfare state, and the case of academic work – an ethnographic exploration" i det festskriftet i anledningen Margareta Bertilssons fratredelse fra Institutt for sosiologi, Københavns Universitet.

Publisert 29. okt. 2015 08:56 - Sist endret 7. sep. 2018 13:34