Makt, medier og politikk

Anne Krogstad har bidratt med kapitlet "Visuell politisk retorikk" i den ferske boken Makt, medier og politikk. Norsk politisk kommunikasjon.

Les mer på www.universitetsforlaget.no

Sammendrag:

For en politiker hjelper det lite å ha en indre overbevisning dersom den ikke kan formidles til andre, eksempelvis i språk, tekst eller bilder. I dette kapitlet drøftes sistnevnte formidlingsform, nærmere bestemt visuell politisk retorikk. I tillegg til å definere hva visuell politisk retorikk er, gjør jeg opp status på feltet ved å kartlegge denne retorikkens funksjoner, kvaliteter, disiplinforankring, hovedteorier og metoder. Deretter diskuterer jeg to uavklarte aspekter ved visuell retorikk – intensjoner og bekreftelsesfunksjoner – i tilknytning til internett- og avisbilder av norske statsministere. Sammenfatningen viser at visuell politisk retorikk er et mangfoldig og virkningsfullt felt. Samtidig er det et fragmentert felt med svak institusjonell forankring og uten en samlet teori, noe som tilsier en mer ambisiøs teoriutvikling, ikke minst i de fagene som vanligvis sysler med politisk argumentasjon og påvirkning.

Publisert 29. okt. 2015 06:47 - Sist endret 29. okt. 2015 06:47