Kompakt byutvikling: Muligheter og utfordringer

Per Gunnar Røe har bidratt med kapitlet "Iscenesettelser av den kompakte byen - som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt" i den ferske boken Kompakt byutvikling: Muligheter og utfordringer.

Røe er også medforfatter av kapitlet "Hvorfor studere den kompakte byen?". Antologien tar for seg hvordan innebygde spenninger og konflikter i fortettingsprosesser håndteres og avveies, og hvor godt plan- og beslutningssystemet vårt fungerer til dette formålet.

Mer informasjon på www.universitetsforlaget.no

Publisert 25. juni 2015 09:34 - Sist endret 25. juni 2015 15:02