Tanker og samfunn

Hans Erik Næss og Kenneth Dahlgren er redaktører for en ny bok rettet mot sosiologistudenter på bachelornivå. Boken har bidrag fra Hans Erik Næss, Fredrik Engelstad, Håkon Larsen og Gunnar C. Aakvaag

Formålet med denne boken er å presentere nytenkende bidrag fra ledende forskere om hva et samfunn er og hvordan det henger sammen. Gjennom ti kapitler åpnes det for en fornyet sosiologiforståelse av hvordan samfunn er mulig.

Hva er et samfunn? Vi har alle en mer eller mindre intuitiv forståelse av hva samfunn innebærer, men hvor tydelig er denne forståelsen i samfunnsvitenskapelig arbeid?

Som begrep inngår "samfunn" i titlene på en rekke fagbøker, og dekker alt fra leksikonartikler til filosofering på metanivå. Likevel er systematiserte refleksjoner om hva samfunnet skal forstås som, og hva forståelsen av det innebærer for studier i og av samfunnet, sjelden vare.

Formålet med denne boken er å presentere nytenkende bidrag fra ledende forskere om hva et samfunn er og hvordan det henger sammen. Gjennom ti kapitler kobles teori og empiri fra en rekke felter; blant annet makt, medier, evolusjonsbiologi og retorikk. Med eksempler som strekker seg fra terroren som rammet Norge 22. juli til mor-barn-forholdet blant Fur-folket og engelsk fotball, åpnes det for en fornyet sosiologiforståelse av hvordan samfunn er mulig.

Boken er rettet mot sosiologistudenter på bachelornivå, men har en tverrfaglig tilnærming. Det gjør den relevant for alle typer vitenskaper som har menneskelig samhandling og samfunnsforståelse som sitt studiefelt. Endelig vil boken være relevant i et politisk beslutningslandskap, der samfunnsvitenskapelig forståelse søker innpass.

Se forlagssiden for mer informasjon

Publisert 19. sep. 2012 08:21 - Sist endret 10. des. 2019 10:35