Promoting Research Integrity In A Global Environment

Professor Ragnvald Kalleberg har to bidrag om forskningsetikk i en ny bok redigert av Tony Mayer og Nicholas Steneck,  Promoting Research Integrity in  a Global environment. New Jersey and Singapore: World Scientific Pub. Co. Inc.

Se omtalen fra forlaget

Bidragene ble først presentert på den andre globale konferansen om integritet i forskning, i Singapore i 2010. 340 deltakere fra 51 land deltok på konferansen. Konferansen vedtok også The Singapore Statement on Research Integrity (se http://www.singaporestatement.org/)

Publisert 28. mars 2012 08:13 - Sist endret 19. sep. 2016 14:49