Merkesteiner i norsk sosiologi

Willy Pedersen og Hans Erik Næss er redaktører for en ny samling av noe av det beste i den klassiske norske sosiologien. Bidragsyterne er noen av de fremste på feltet, gjennom de første tiårene etter at disiplinen fikk feste i Norge på 1950- og -60-tallet.

Se forlagssiden for mer informasjon

Tekstene er valgt ut på grunn av sin originalitet, kvalitet, faglige og samfunnsmessige betydning, samt litterære verdi. Tematisk berører de en rekke aspekter ved sosialt liv. Men de gir også eksemplariske illustrasjoner av hvordan sosiologer tenker og arbeider.

Flere av tekstene har lenge vært vanskelig tilgjengelige. Boka er godt egnet for alle som for første gang vil gjøre seg kjent med den klassiske norske sosiologien. Men den passer også for dem som vil gjenoppfriske gammel kunnskap. Alle tekstene introduseres gjennom korte vignetter.

Merkesteinene er:

Dag Østerberg: Hva er samfunnet? (1983)
Vilhelm Aubert: En problemorientert empirisme (1969)
Ottar Brox: Avvisning av storsamfunnet som økonomisk tilpasningsform (1964)
Gudmund Hernes: Makt - det alle ønsker og ingen vedstår seg (1983)
Stein Rokkan: Stemmer teller, ressurser avgjør (1987)
Jon Elster: Demokratiets verdigrunnlag og verdikonfl ikter (1984)
Harriet Holter: Kjønnsroller og sosial struktur (1974)
Kari Wærness: Omsorg og omsorgsarbeid (1984)
Yngvar Løchen: Den diagnostiske kultur (1965)
Sverre Lysgaard: Kollektivets utvikling og selvoppholdelse (1961)
Nils Christie: Konflikt som eiendom (1976)
Thomas Mathiesen: Hyperkritiske innsatte: Et funksjonelt alternativ til motkultur og samhold (1968)

Publisert 21. juni 2012 11:22 - Sist endret 10. des. 2019 10:31