Lotteries in Public Life. A Reader

Professor Fredrik Engelstad har skrevet kapitlet «The Assignment of Political Office by Lot» i  Lotteries in Public Life. A Reader, redigert av Peter Stone.

 

Å trekke lodd om tildelingen av politiske verv er en fremmed tanke i vårt samfunn. Men det har forekommet i flere samfunn på et høyt kulturelt nivå. De viktigste av disse er Hellas i antikken, nord-italienske bystater i renessansen og Sveits på 1700-tallet. Artikkelen refererer hvordan loddtrekning om politiske verv er fremstilt i klassisk og moderne politisk teori, og sammenfatter argumenter for og imot ordningen. Deretter beskrives mer i detalj hvordan loddtrekning kan plasseres inn på forskjellige punkter i utvalgsprosessen, og hvilke virkninger som kan følge av dette. Årsakene til at loddtrekning til politiske verv er blitt innført og senere avskaffet, drøftes kort til slutt.’

Fredrik Engelstad, «The Assignment of Political Office by Lot» i Peter Stone, ed. 2011. Lotteries in Public Life. A Reader. Charlottesville: Imprint Academic.

Publisert 30. jan. 2012 11:23 - Sist endret 19. sep. 2016 14:49