Klimatilpasning: hva betyr det for meg?

Boken "Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?" er skrevet av en gruppe involvert i forskningsprosjektet PLAN - Klimatilpasning i Norge. PLAN er et stort tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt som ser på hvordan tilpasning finner sted i Norge, og hvordan økonomiske, politiske, institusjonelle og kulturelle forhold påvirker muligheter og begrensinger for tilpasning.

Gjennom boken "Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?" prøver forfatterne å forklare hva som menes med klimatilpasning, og hvorfor vi ser på det som mer enn bare en teknisk utfordring. Med boken ønsker forfatterne å gi leseren en innholdsrik og lettlest innføring i hva det vil si å tilpasse seg et klima i endring, som enkeltindivid, som del av en organisasjon, en kommune, en nasjon og som verdensborger. Håpet er at boken skal gi inspirasjon, og bidra til ytterligere læring og til engasjement.

Forfattere: Karen O'Brien, Siri Mittet, Eva Bakkeslett, Siri Eriksen, Inger Hansen-Bauer, Grete Hovelsrud, Tor Håkon Inderberg, Cathrine Ruud, Inger-Lise Saglie, Linda Sygna

Boken kan kjøpes hos Akademika

Elektronisk utgave (pdf) av boken Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?

 

Emneord: klimaendringer, kommune, samfunn, tilpasning, klima, ildsjel, organisasjon, engasjement, nettverk, viktig Av Siri Mittet
Publisert 12. juni 2012 12:07 - Sist endret 4. juni 2015 13:41