Dannelse: tenkning, modning, refleksjon

Ragnvald Kalleberg har skrevet om "Dannelse som faglig fordring i høyere utdannelse", utgitt i en bok redigert av Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic: DANNELSE: tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning. Oslo: Dreyer Forlag..

 

Nye skarer av ungdom strømmer til universiteter og høgskoler. Hva skal de lære? Hva bør være de høyere lærestedenes krav til dem? Hvordan forberede dem på et arbeidsliv under voldsom endring, med fokus på internasjonalisering av kunnskap og arbeidsplasser, stadige krav til kultursensitivitet og fornyet trykk på evnen til kombinasjon av ulike fagfelt? Ikke minst blir kravene til fornyelse av kunnskap avgjørende framover.

Gir begrepet dannelse eller mer presist intellektuell allmenndannelse og modning mening i dagens virkelighet? Hva er forholdet mellom dannelse og yrkesfag? Og hva er universitetenes rolle i å skape en demokratisk kunnskapsfundert kultur? Bør vi gi dannelsesbegrepet en renessanse?

Denne skriftsamlingen tar sikte på å gi fruktbare innkast til en slik bred, universitetspolitisk debatt. Gjennom artikler fra de fleste akademiske fag og flere profesjoner argumenteres det for å lære av de beste tradisjonene ute, særlig den amerikanske liberal arts-tradisjonen med tverrfaglighet og vekt på kritisk, disiplinert og selvstendig tenkning. Boka ønsker å strekke kjølen til en bred reform av norsk høyere utdanning, en reform som søker å kombinere det beste i de siste års utdanningsreformer med en fornyet gjennomtenkning av hva et universitet bør være.

Bidragsytere: Tora Aasland, Bernt Hagtvet, Per Ariansen, Inga Bostad, Ole Petter Ottersen, Gudmund Hernes, Karsten Alnæs, Dagfinn Føllesdal, Ole Berg, Janne Haaland Matlary, Inge Eidsvåg, Terje Kvilhaug, Anders Linseth, Marcia Sá Cavalente, Hans Ruin, Peter Kemp, Hans Fredrik Dahl, Finn Thorbjørn Hansen, Gunnar Skirbekk, Rangvald Kalleberg, Karin Gundersen, Ragnar Fjelland, Knut H. Sørensen, Kari Melby, Raino Malnes, Inga Josefson, Eivind Røssaak, Jan Helge Solbakk, Pål Gulbrandsen, Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen, Nils Roll-Hansen, Anne Ingeborg Myhr, Kaare Magne Nielsen, Knut J. Ims, Lars Jacob Tynes Pedersen, Hansjörg Hohr, Tore Linné Eriksen, Torbjørn L. Knutsen, Jon Helge Lesjø, Jorunn Økland, Randi Skår, Guro Hansen Helskog, Bodil Tveit, Asbjørn Kjønstad, Rune Ottosen, Gudleiv Forr, Liv Finstad, Lars Løvlie, Trine B. Haugen, Odd Einar Dørum, Lars Gule, Aud Folkestad, Kristin Clemet, Erik Vatnøy og Gorana Ognjenovic.

Publisert 2. mars 2012 08:00 - Sist endret 19. sep. 2016 14:53