Det norske ammeregimet - grense for likestilling?

Anne Lise Ellingsæter har skrevet om "Det norske ammeregimet - grense for likestilling?", utgitt i en bok redigert av Hilde Bondevik og Anne Kveim Lie: RØDT OG HVITT. Om blod og melk i fortid og samtid. Oslo: Unipub.

 

Sammendrag av boka

Boken handler om blod og melk, to kroppsvæsker som er uløselig knyttet til kvinnekroppen. Forskere med ulik bakgrunn (medisin, sosiologi, sosialantropologi, historie og idéhistorie) skriver om tenkning og praksiser knyttet til blod og melk – til ulike tider og på forskjellige steder i verden. Det handler om helsebringende kroppsvæsker i Vest-Bengal, om morsmelkens rolle for slektskapsrelasjoner i Vest-Afrika, og om norsk ammepolitikk – blant annet. Felles for tekstene er de ikke setter opp noen motsetning mellom natur og kultur, mellom ikke-menneskelige og menneskelige faktorer, mellom molekyler og tanker og mellom økonomi og vitenskap. Bidragene viser hver på sin måte at blod og melk både er natur og kultur. Slik blir Rødt og hvitt et konstruktivt bidrag til debattene rundt forholdet mellom natur, kultur og kjønn.

Bidragsytere

Kristin Asdal, Hilde Bondevik, Jacqueline Chinkonde, Anne-Lise Ellingsæter, Kristin Hanssen, Anne Kveim Lie , Anne Løkke, Elina Oines, Tone Sommerfelt og Johanne Sundby

Publisert 22. mars 2012 08:15 - Sist endret 12. jan. 2021 05:15